YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMI VE ORTAÖĞRETİMDE UYGULANABİLİRLİĞİ HAKKINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
THE PROSPECTIVE TEACHERS' OPINIONS ABOUT CONSTRUCTIVIST LEARNING APPROACH AND APPLICABILITY IN SECONDARY EDUCATION

Author : Şeyda GÜL - - Esra ÖZAY KÖSE - Meryem KONU
Number of pages : 84-95

Summary

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı, bilginin öğrencinin zihninde çevresiyle etkileşimi sonucu kendi çabasıyla yapılandığını kabul eder (Atasoy & Akdeniz, 2006). Bu çalışmanın amacı; öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı hakkındaki görüşlerini, bu yaklaşıma yatkınlıklarını ve yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının okullarda uygulanabilirliğini araştırmaktır. Araştırma Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi biyoloji öğretmenliği programına devam eden 100 öğretmen adayı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak konu ile ilgili 41 sorudan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Elde edilen verilere göre yapılandırmacı öğrenme kuramının öğretmen adayları tarafından detaylı olarak bilinmediği ortaya çıkmıştır.

Keywords

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı, öğretmen adayları, görüşler

Read:338

Download: 120