BERNARD SHAW’IN PYGMALION ADLI ESERİNDE ELIZA DOOLITTLE’I ŞEKİLLENDİREN ERKEK HEYKELTIRAŞLAR
MALE SCULPTORS IN THE MOLDING OF ELIZA DOOLITTLE IN BERNARD SHAW’S PYGMALION

Author : Devrim VAROL
Number of pages : 305-311

Summary

Bernard Shaw, Pygmalion adlı eserinde, bir kadının yeniden yaratılma sürecindeki erkek velayeti ve başatlığının yapıcı ve yıkıcı yönleriyle ilgili gerçekleri inceler. Eserin başlığı, Shaw’ın oyununun temelini oluşturan Ovid’in mitolojik hikayesini ve alt algısal mesajlarını anlamayı gerektirir. Ovid’in hikayesindeki erkek heykeltıraş Pygmalion’a, yaptığı bir fildişi heykelden kusursuz bir kadın yaratma gücü bahşedilir. Bir kadın düşmanı olan Pygmalion’ın meydana getirdiği eser, erkek beğenisiyle donatılmış bir varlığın yaratılmasıyla ses bulan erkek bakış açısının bütün özellklerini içerir. Benzer şekilde Shaw’ın eseri Pygmalion’da da Eliza, yaratıcısının uzmanlığı olan sesbilgisinin öğretileriyle şekillenir. Ancak, cansız bir heykelin aksine, Eliza’nın ait olmadığı bir sınıfta varolabilmesi için geliştirmesi gereken başka beceriler de vardır. Bu noktada, bu çalışma Eliza’nın dönüşümünde erkek karakterlerin üstlendiği rolleri tanımlamayı amaçlamaktadır.

Keywords

Bernard Shaw, Pygmalion, Eliza Doolittle, Henry Higgins

Read:448

Download: 234