ETKİNLİK TURİZMİ: KÜLTÜR BAŞKENTİ ETKİNLİKLERİNİN BAŞARI UNSURLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
EVENT TOURISM: AN EVALUATION ON SUCCESS COMPONENTS OF CAPITAL OF CULTURE EVENTS

Author : Samet ÇEVİK - - M. Necdet TİMUR - Güzin KIYIK KICIR
Number of pages : 56-83

Summary

Etkinliklerin düzenlendiği şehirler ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda çok sayıda fayda elde etmektedir. Bu yüzden günümüzde birçok şehir etkinlik turizmine yönelmiştir. Kültür turizminin bir çeşidi olan etkinlik turizmi içerisinde kültür başkenti etkinlikleri, şehirlere sağladığı faydalar açısından önemi giderek artan etkinliklerdir. İstanbul'un 2010 yılında Avrupa kültür başkentliği sıfatını taşıması, akabinde Eskişehir'in 2013 Türk Dünyası kültür başkenti olması ile ülkemizde kültür başkentliğine dair farkındalık oluşmaya başlamıştır. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 Stratejik Planı’nda, iç ve dış turizmde kültür turizmi hareketlerini artırmak amaçlı her yıl bir şehrin "Kültür Turizmi Kenti" olarak ilan edileceği belirtilmiştir. Bu göstermektedir ki; buna benzer etkinlikler artarak devam edecektir. Kültür başkentliği gibi kültürel mega etkinliklerde başarı elde edebilmek için birtakım unsurlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Çalışmada önceki yıllarda kültür

Keywords

Etkinlik Turizmi, Kültür Başkentliği, Başarı Unsurları

Read:333

Download: 121