EĞİTİM VE BENLİK SAYGISI: KADIN KİMLİĞİNİN EĞİTİM YOLUYLA YENİDEN İNŞASI
EDUCATION AND SELF- RESPECT: RECONSTRACTION OF WOMEN IDENTITY THROUGH EDUCATION

Author : Fatma Zehra FİDAN
Number of pages : 12-27

Abstract

Eğitim, kadınların benlik saygısını yükseltici etkisiyle kadınların kimlik inşasına katkıda bulunan bir olgudur. Yüksek eğitim yoluyla meslek sahibi olan ve çalışma hayatına atılan kadınların benlik saygısı, bu eğitimsel süreçten geçilmediği duruma oranla yükselmekte, kendine güven duyan bir kimlik inşası mümkün olmaktadır. Eğitimsizlik, özellikle kentsel hayat şartlarında kadın yaşantılarını zorlaştıran bir etkiye sahiptir.

Keywords

Kimlik inşası, benlik saygısı, eğitim, söylem analizi.

Read:669

Download: 341