FİNANSAL ALDATMACA VE İŞLETME HİLELERİ
FINANCIAL DECEIVING AND FRAUD INCIDENTS IN INSTITUTIONS

Author : Ali İhsan ÖZEROGLU
Number of pages : 180-196

Abstract

Gerek kurumsal gerekse aile şirketlerinde, çalışanlar tarafından haksız kazanç elde etmek amaçlı çeşitli yolsuzluk, usulsüzlük ve hileler yapılmaktadır. Yapılan hilelerin arkasında bulunan bahaneler, yönetimdeki eksikliği, tedbirsizliği ortaya koyarken kimi zaman da yönetimdeki çaresizliği de sergilemektedir. Çünkü alınan tüm önlemler ve oluşturulan denetim sistemleri “herkese %100 güvensizlik” esasına göre oluşturulamamaktadır ve güven duyulan birkaç kişi muhakkak sistemin içinde bulunmaktadır. Bu yüzden denetim sisteminde “insan” unsuru oldukça hile kavramı da hep olacaktır. İşletmelerde hilenin önlenmesi amacıyla yönetsel olarak alınan tedbirlerden biri yönetimi kademeleştirerek sorumluluklar verilmesidir. Burada amaç hilenin oluştuğu kademenin tesbit edilmesi ve gerekli önlemlerin daha o kademe alınmasıdır. Önlem, kademe görevlisine verilen sorumlulukla gerçekleştirilmek istenmektedir. Denilebilir ki işletmelerdeki dikey yapılaşma, kademe bazında çalışanları başarıya motive etm

Keywords

Finansal Aldatmaca, Hile, İşletme Hileleri,

Read:636

Download: 312