KARAMANLI EDEBİYATININ TARİHSEL GELİŞİMİ
THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF CARAMANIAN LITERATURE

Author : Pelin EKŞİ
Number of pages : 280-287

Summary

Karamanlılar yoğun olarak Karaman, Konya, Kayseri ve civarında yaşamış Ortodoks Hıristiyanlık inancını benimsemiş Türklerdir. Tarihte Türkçe konuşan Hristiyan bir topluluğun ismi olarak Karamanlı ifadesini ilk kullanan 1553-1555 yıllar arasında İstanbul ve Anadolu’yu ziyaret eden Alman seyyah Hans Dernschwam’dır. 1926’da Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşen nüfus mübadelesinde Yunanistan’a göç ettirilmişlerdir. Karamanlı Türkleri zengin bir yazılı edebiyata sahiptirler. Bu eserlerin bir kısmı yazma, çoğu matbudur. Türkçedir ve Yunan alfabesiyle yazılmıştır. Karamanlı edebiyatının büyük kısmını başka dillerden tercüme eserler oluşturmaktadır. Bu çalışmada Karamanlı edebiyatı tarihsel gelişimi çerçevesinde ele alınacaktır.

Keywords

Türk dili, Karamanlı Türkçesi, Karamanlı edebiyatı

Read:410

Download: 191