HAYALDEN GERÇEĞE: 1980 SONRASI ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI'NDA GELENEKÇİ YAKLAŞIM
FROM IMAGINARY TO REAL: TRADIONALIST PERSPECTIVE IN CONTEMPORARY TURKISH ART IN THE POST-1980s

Author : Şeyda BARLAS BOZKUŞ
Number of pages : 16-28

Summary

1980 sonrası çağdaş Türk sanatında kullanılan geleneksel sanat öğelerin tarih ve modern sanat kurgusu üzerinden incelenecek olan çalışmada çağdaş sanatçıların milli kültür ve geleneksel sanatlara ait öğeleri post-modern kavramlarla nasıl bütünleştirdikleri sorgulanacaktır. Batılışma’dan bugüne Türkiye’deki sanatın gelenekle olan etkileşimi göz önünde bulundurulduğunda çağdaş sanatın tarihi ve modernliği bir arada yorumlaması Türk sanatına yeni bir estetik perspektif kazandırmıştır. Son otuz yılda Türkiye coğrafyasında yerelin moderne ve çağdaş olana aktarımı, minyatür, hat, tezhip, cam, dokuma, halı gibi geleneksel sanat öğelerinin çağdaş sanat video, yerleştirme ve fotoğraf gibi formlara aktarılmasıyla elde edilmiştir. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında İstanbul Modern’de açılan “Gelenekten Çağdaş’a: Modern Türk Sanatı’nda Kültürel Bellek” adlı sergide geleneksel her türlü biçim ve estetiği modern ve çağdaş anlatımla yeniden yorumlanmıştır. Tarih,

Keywords

Modern ve Çağdaş Türk Sanatı, Geleneksellik, Kültürel Kimlik, Oryantalizm, İslami Sanatlar

Read:333

Download: 120