DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA KADIN PROBLEMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ, ÖZELDE AĞRI DOĞUBEYAZIT YÖRESİNDE KADIN DIŞLANMIŞLIĞININ SOSYOLOJİK VE PSİKOLOJİK BOYUTU ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
AN OVERVIEW ON WOMEN'S PROBLEMS OF EASTERN AND SOUTHEASTERN ANATOLIA, SPECIALLY EVALUATION OF WOMEN’S MARGINALITY’S SOCIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS IN MUŞ MALAZGİRT REGION

Author : Aşkım HATUNOĞLU - - Yavuz HATUNOĞLU - Mehmet Ali AVCI
Number of pages : 243-252

Abstract

Bu çalışmamızda amaç; ülkemizin kanayan yarası konumunda olan kadın sorununa Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi penceresinden bakmak, bu sorunun alt yapısını sosyolojik ve psikolojik yönden irdeleyerek konu hakkında çeşitli çözüm önerileri getirmektir. Hemen hemen tüm ilahi dinlerin kutsal saydığı ve korunması için çeşitli önerilerde bulunulduğu kadının gelinen aşamada hiçte hak ettiği bir yerde olduğu söylenemez. Bilim insanlarının ve sosyologların “toplumun aynası kadındır”, “toplumun medeniyet seviyesini kadının bulunduğu konum belirler” tespitlerine rağmen Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kırsal kesimlerinde durumun içler açıcı olmadığı araştırmamızda gözlenmiştir. Kırsal kesimde kadının konumunu Atasözlerimize de yansımış şu sözler en iyi şekilde özetlemektedir. “Kadın her şeyi, erkek geriye kalan işleri yapar”, “karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etme”. Bu gün Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kadın özellikle erkek çocuk ürettiği, maddi manevi hiçbir karşılık beklemeden evinde v

Keywords

Kadın Sorunu, Doğu’da Kadın olmak, Kırsal Bölgelerde Kadın, Kadına yönelik Şiddet.

Read:530

Download: 177