FERİT EDGÜ’NÜN “YOLCU” ADLI KÜÇÜREK ÖYKÜSÜNDE YURTSUZLUK İTKİSİ
THE IMPULSE OF ROOTLESSNESS IN FERIT EDGÜ’S SHORT SHORT STORY NAMED PASSENGER

Author : Veysel ŞAHİN
Number of pages : 234-242

Abstract

Modern çağın yaşam biçimi, insanların varoluşsal kaygı ve korkularını tetikleyerek insanları içinde oturdukları yaşamı sorgular hale getirmiştir. Nitekim korku ve kaygılar; zaman ve mekânın içine sıkışan insan yaşamın en büyük tehditkârıdır. Zaman ve mekânın, yaşamı tehdit etmesi, insanların zamana sığmaması ve mekâna oturamamasına neden olur. Bu yüzden küçürek öykü, zamanı yitiren, mekâna oturamayan kişilerin çığlığıdır. Ferit Edgü’nün ‘Yolcu’ adlı küçürek öyküsü de insanın yaşam karşısındaki çaresizliği, bırakılmışlığı, yalnızlığını örtük bir anlatımla okuyucuya sunar. ‘Yolcu’ adlı öykü, küçürek öykü tarzının bir ürünüdür. Öykü sözcük ekonomisi açısından ele alındığında, küçürek öykü tarzının temel unsurlarından olan, sözcük düzeyinde simge, ağını kurduğunu görmekteyiz

Keywords

Ferit Edgü, küçürek öykü, yol, yolcu, yabancılaşma, yurtsuzluk bunaltı, bırakılmışlık.

Read:527

Download: 204