THE STONE-THROWING CHILDREN: THE EXPLOSION OF ANGER IN MERSIN’S SUBURBS
TAŞ ATAN ÇOCUKLAR: MERSİN’İN BANLİYÖLERİNDE ÖFKE PATLAMASI

Author : Nurdan AKINER
Number of pages : 1-15

Summary

Bu çalışma Türkiye’nin Mersin ilinde yaşamını sürdüren ve “taş atan çocuklar” olarak bilinen çocuklardaki öfke ve şiddetin nedenlerini analiz etmektedir. Aslında söz konusu travmatik olaylar, 1992 ile 2005 yılları arasındaki dönemde zorunlu göçe uğramış ve yaşamını bu bölgede sürdüren nüfusla ilgilidir. Saha çalışması Mersin’in Akdeniz ilçesi sınırları içinde yer alan Şevket Sümer, Güneş, Gündoğdu, Siteler, Çay ve Çilek mahallesinde 250 çocukla gerçekleştirilmiştir. Polise taş atan çocuklar ağırlıklı olarak, zorunlu göçe maruz kalmış ailelerin çocuklarıdır. Araştırma sonuçları göstermektedir ki öfke, söz konusu çocukların devlete ve kurumlarına tepkisini karakterize etmektedir. Bu çalışmada kalitatif ve kantitatif yöntemler bir arada kullanılmıştır. Çocuklarla yapılan yüz yüze mülakatlarda kullanılmak üzere bir anket formu da düzenlenmiştir. Mülakatların tümü kayıt altına alınmış, anket formlarında katılımcıların ismi yerine rumuz kullanılmış ve böylece katılımcıların sorulara verdikl

Keywords

Öfke, Taş Atan Çocuk, Göç, Mersin

Read:401

Download: 197