PSİKOLOJİ BİLİMİNİN OLUŞUM VE GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNAN DOĞU İSLAM MEDENİYETİ
FORMATİON AND DEVELOPMENT OF THE SCİENCE OF PSYCHOLOGY CONTRIBUTING EAST ISLAMIC CIVILIZATION

Author : Aşkım HATUNOĞLU
Number of pages : 272-279

Summary

Bu makalenin amacı psikolojiye katkısı olan İslam filozoflarının genel anlamda tanıtımını yapmak ve psikolojinin hangi alanlarında çalışmalar yaptıklarını belirtmektir. Günümüz psikoloji bilimine yaklaşımlarda, akademik literatürde psikolojiye oluşum ve gelişim anlamında katkıda bulunan bilim adamları ifade edilirken aslında bu bilimin oluşum sinyallerinin ilk defa doğu medeniyeti ve İslam âlimlerinden kaynaklandığı bilgisi verilmemektedir. 19 yy. la kadar felsefenin içinde yer alan psikoloji bilimi başlangıçtan bağımsızlaştığı güne kadar sadece batı bilim ve medeniyeti öncülüğünde gelişen bir bilim dalı olduğuna inanıldı ve doğu medeniyetinin katkıları göz ardı edildi. Oysa bilim ve medeniyet döngüsünde nerdeyse tüm alanlarda batı dünyası kadar doğu dünyasının da büyük katkıları bulunmaktadır.

Keywords

Psikoloji, İslam âlimleri, Doğu Medeniyeti

Read:410

Download: 191