PROUST’UN ZAMANA KARŞI ZAFERİ: KAYIP ZAMANIN İZİNDE
THE VICTORY OF PROUST AGAINST TIME: IN THE WAY OF LOST TIME

Author : Haluk ÖNER
Number of pages : 183-188

Summary

Fransız ve dünya edebiyatının en önemli üslup yazarlarından biri olan Marcel Proust, on dört yıllık emeğinin ürünü olan Kayıp Zamanın İzinde serisinde yüzlerce karakterin yaşamını zamanın kozmik ve psikolojik algısından yola çıkarak kurgular. Proust bütün yaşamları zaman ve mekân ilişkisinin anlardan meydana geldiği düşüncesinden hareketle anlatır ve yazma eyleminin kendisini de roman kurgusunun bir parçası haline dönüştürür. Yedi ciltlik roman serisinde beş yüze yakın karakterin yaşamını uzun bir zaman diliminde birbiriyle bağıntılı bir kurguyla yazan Proust, bu kadar uzun bir anlatıda doğabilecek boşlukları ben dilini kullanarak, anları birleştirerek, karakterleri döngüsel bir kurguyla yaşatarak ve zaman algısını genişleterek sağlamıştır. Bu makale Marcel Proust’un Kayıp Zamanın İzinde adlı nehir romanlarında zaman algısı üzerinde durmaktadır. Roman kurgusunda zaman algısının en az mekan kadar önemsenmesi gerektiğinin ve bu algının bir klasik yapıtta ne kadar genişletilebileceğin

Keywords

Marcel Proust, zaman, kurgu, mekân, Kayıp Zamanın İzinde

Read:446

Download: 215