MODERN ŞİİRİN ÖNCÜLERİ: NAZIM HİKMET VE WALT WHITMAN
FORERUNNERS OF MODERN POETRY: NAZIM HİKMET AND WALT WHITMAN

Author : Neslihan GÜNAYDIN
Number of pages : 225-233

Summary

Düz yazı şeklinde yazan Nazım Hikmet ve Walt Whitman, epik bir şair profili yaratma arayışı içerisinde, şekli içerikle özdeşleştirerek, sıradışı ve kendi kendini referans veren bir anlatım tarzıyla geleneksel şekilleri aşarak, şiiri modernize eder. Temelde iki şairi bir araya getiren şey, insanı konu alan, mısralarının beşeri yönü kadar, hem tarz hem içerikte yaptıkları köklü değişimlerle, modern şiirdeki öncü pozisyonlarıdır. Serbest nazım ve sıradışı şiir yapılarını kullanarak, şekilde köklü değişiklikler yaptılar. Bu yazının amacı, hem içerik hem tarz olarak devrimsel bir hareketle şiirin modernleştirilmesinde, Nazım Hikmet ve Walt Whitman arasındaki bazı benzerlikleri incelemektir.

Keywords

modern, şiir, epik, serbest nazım, tarz, tekrar, sıradan, transandantalizm, hümanist, geleneklere uymayan

Read:316

Download: 109