ANLAM ANALİZ METHODUNUN TENNESSEE GAZETESİ OLAN ŞEHİR GAZETESİ’NE UYGULANMASI: NASHVİLLE, TENNESSEE’DE KÜRT GURUR ÇETESİ KÜLTÜRÜNÜN ANLAŞILMASI
APPLYING CONTENT ANALYSIS TECHNIQUE TO TENNESSEAN NEWSPAPER THE CITY PAPER: UNDERSTANDING CULTURE OF THE KURDISH PRIDE GANG IN NASHVILLE, TENNESSEE

Author : Sebahattin ZİYANAK - - Mehmet SOYER
Number of pages : 214-224

Summary

Bu çalışmanın amacı Tennessee gazetesi olan Şehir Gazetesi’nin ve okuyucularının Kürt Gurur Çetesi ile ilgili haber yorumlarının nasıl anlaşıldığının incelemesidir. Bu çalışma Kürt Gurur Çetesi ile ilgili medyada yapılan haber yorumlarının Nashville, Tennessee’de ikamet eden halkın fikirlerinin nasıl etkilediğini değerlendirmektedir. Bu araştırma Şehir Gazetesi’ni takip eden okuyucuların Kürt Gurur Çetesi ile ilgili medyada yaptıkları haber yorumlarının ne kadar farklı olarak algılandıklarına odaklanmaktadır. Tek bir makale cok fazla yegâne anlam ortaya çıkarabiliyor. Bu araştırma haber yorumlarının direkt olarak ırkçı tutuma sebebiyet verdigi izlenimini ima etmez. Diğer taraftan, bu çalışma haber yorumlarını harekete geçirici etkenleri ve buna ilaveten habere yorum yapan gazete takipçilerinin kurgulama ve anlamlarını dikkatle gözden geçirmektedir. Bunun yanında bu çalışma Kürt Gurur Çetesi ile ilgili haberlerin nasil inşa edildiğini test etmektedir. Bu bakımdan sembolik etkileşi

Keywords

Kürt Gurur Çetesi, Şehir Gazetesi, Nashville, sembolik etkileşimcilik, Kürt göçmenler

Read:308

Download: 100