ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ÖNEMLİ BİR ADIM: DEMOKRAT PARTİ’NİN KURULUŞU
AN IMPORTANT STEP TRANSİTİON TO MULTİ-PARTY SYSTEM: DEMOCRATİC PARTY ORGANİZATİON

Author : Sabit DOKUYAN
Number of pages : 151-169

Summary

Demokrat Parti, Türkiye’nin demokrasi hayatında önemli bir yere sahiptir. 27 yıl boyunca tek parti iktidarı ile yönetilen ülkenin çehresini değiştiren bu parti, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden doğmuştur. İktidar partisinin çıkmazlarını iyi değerlendiren yeni parti, kısa sürede büyük halk kitlelerini peşine takarak dört yıl içinde iktidara geçmiştir. Bu çalışmada; Demokrat Parti kurucularının CHP’den kopuşları, partiyi hayata geçirme çabaları, yeni oluşumun sahip olduğu politik anlayış değerlendirilmiştir.

Keywords

Demokrat Parti, Çok Partili Hayat, Dörtlü Takrir

Read:324

Download: 101