YEREL YÖNETİM OMBUDSMANININ TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
OMBUDSMAN APPLICABILITY IN TURKEY ON LOCAL GOVERNMENT AN OVERALL ASSESSMENT

Author : Arzu YILDIRIM
Number of pages : 197-217

Abstract

Son yıllarda hız kazanan gelişmelerle birlikte, yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde dünyadaki birçok ülkenin köklü değişikliklere gittiği, değişim ve gelişim çabası içerisinde olduğu görülmektedir. Türkiye de bu kapsamda bu değişim trendine ayak uydurmak için çalışmalar başlatmıştır. Halkın yönetime katılımının sağlanmasıyla yönetenlerde artık hesap verme sorumluluğu anlayışı yerleşmiştir. Böylece yönetimin daha etkili, daha verimli, yerinde ve amacına uygun bir şekilde denetlenmesinin de önü açılmıştır. Ortaya çıkan bu gelişmeler denetim alanında çağdaş denetim tekniklerinin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Türkiye’de yerel yönetimlerin denetiminde ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi ve yönetimin iyileştirilmesi sürecinde halkın yerel yönetimlerin kötü yönetimlerine karşı daha etkin bir şekilde korunmasında, daha ucuz ve hızlı bir denetim mekanizması olan yerel yönetimler ombudsmanına ihtiyaç duyulmaktadır. Yerel yönetimler ombudsmanında amaç; mevcut denetim mekanizmalarını o

Keywords

Ombudsman, Yerel Yönetimler Ombudsmanı, Yerel Yönetimler, Denetim, Yargı Denetimi.

Read:473

Download: 150