MANAS DESTANI’NDA ALKIŞ VE KARGIŞLAR
APPLAUSES AND IMPRECATIONS IN THE EPIC OF MANAS

Author : Mehmet Emin BARS
Number of pages : 200-213

Summary

Manas Destanı, Kırgızların millî destanıdır. Manas Destanı, Kırgızların dış düşmanları olan Kalmuklar ve Çinliler ile yaptıkları savaşları ve kendi içlerindeki mücadeleleri anlatmaktadır. Destanda anlatılan eski Türk hayatı dikkate alınırsa, Manas Destanı'nın sadece Kırgız Türklerinin değil bütün Türklüğün ortak bir kültür ürünü olduğu görülecektir. Destan, Orta Asya Türk tarihi ve medeniyetine ait hatıraları da ihtiva etmektedir. Türk sözlü kültür ürünlerinin pek çoğunda yer bulan alkış ve kargışlar, Türk kültürünün temel eserlerinde önemli yer tutar. Türk halk kültüründe halk inanışlarının, büyülerin, kargışların ve yakarışların önemli bir yeri vardır. Zengin bir halk edebiyatı vücuda getirmiş olan Türk milletinin, zaman zaman değişmeler göstererek, geçmişten günümüze kadar taşıdığı çeşitli konu ve temalarda binlerce alkış ve kargışı mevcuttur. Bu makalede Manas Destanı’nda alkış ve kargışların kullanımları incelenecektir.

Keywords

Manas Destanı, alkış, kargış, Kırgızlar.

Read:426

Download: 200