KUMUK DİLİINİN OTEMİŞ ŞİVESİNİN ASIL KELİME HAZİNESİNİN TÜKENME PROBLEMİ
OTEMISH DIALECT OF KUMYK LANGUAGE AND THE PROBLEM OF ORIGINAL VOCABULARY EXTINCTION.

Author : Gadjiyeva LEYLA - - Aybatırova MUSLİMAT
Number of pages : 195-199

Summary

Dil, lehçe, şive, farklı fonksiyon alanlarında kullanılan bağımsız sistemlerdir. Dil çeşitliliğinin sınırlanması geri dönüşümsüz ve objektif bir süreçtir. Kaybolma tehlikesi altındaki diller hakkında daha çok etnik, dilsel ve kültürel araştırmalar üzerinde çalışmak ve gelecek nesiller için bunları belgelemek dilbilimcilerinin esas meselelerinden biridir. Sosyal hayat şartlarının değişiklikleri lehçe ve şivelerin âkıbetini belirtmektedir. Dillerin sözcük yapısının sönmesi probleminin arasında farklı dillerin ve edebiyat dillerinin şivelerinin karışıkılığı da yer almaktadır. Dil ve kültür zengin bir semantik saha yaratmaktadır. Zengin tarihi tecrübesine sahip olan ağızlar parlak bir şekilde yer almaktadır. Ötemiş köyü, şüphesiz, Kumuk Edebiyat Diline ve diğer Kumuk ağızlarına göre daha zengin ve eskidir. Dağıstan’ın en eski köylerinden, zamanlarda Ötemiş Sultanlığının başkenti olarak faaliyette bulunmuş olan Kumuk Türk’lerinin yaşadığı Ötemiş köyü, beş bin yıllık tarihe sahiptir. Ötemi

Keywords

Kumuk dili, Ötemiş şivesi, dil mutasyonu, dilsel özellikleri

Read:348

Download: 135