SAĞLIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN HEALTH SECTOR

Author : Eray GEMİCİ - Mustafa Fedai ÇAVUŞ
Number of pages : 238-257

Abstract

Sağlık hizmetlerinin sunumunda müşteri odaklı yaklaşımın benimsenmesi ve sağlıkta toplam kalite yönetimi çalışmalarının ve uygulamalarının önem kazanmaya başlaması, küresel rekabetin hızlandığı günümüzde kaçınılmaz bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık sektöründeki toplam kalite yönetiminin iyileştirilmesine yönelik gerek özel teşebbüs gerekse de devlet tarafından yapılan uygulamaların, her geçen gün sağlık sektörünün önemli bir paydasını oluşturan hastaların memnuniyetine yönelik olarak farklılaştığı ve geliştiği görülmektedir. Bu açıdan müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakatinin sağlanması noktasında kurumların kaliteyi iyileştirmeye dönük çabaları bu çalışmanın özünü oluşturmaktadır. Bu yönleriyle ele alınan çalışmada sağlık sektöründe uygulanan toplam kalite yönetimine ilişkin çeşitli roller (devlet, hasta ve sağlık sektöründe çalışanlar) perspektifinde değerlendirilmiştir.

Keywords

Sağlık Sektörü, Toplam Kalite Yönetimi, Hasta Memnuniyeti

Read:524

Download: 178