İKTİDAR MÜCADELELERİ VE İNSAN HAYATINA MÜDAHALELERİ BAKIMINDAN İKİ BAŞKAN KARAKTERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISION OF TWO PRESIDENT CHARACTERS IN TERMS OF THEIR INTERVENTION IN HUMAN LIFE AND STRUGGLES FOR POWER

Author : Necla DAĞ
Number of pages : 132-148

Abstract

Ütopyalar dünya edebiyatında önemli yer tutar ve memnun olunmayan dünyadan kaçıp kurtulma düşüncesinin ürünleridir. Yeryüzü cennetleri olarak adlandırılan ütopyalar, tersi durumun söz konusu olduğu yerlerde yeryüzü cehennemleri, distopya ya da anti-ütopya şeklinde adlandırılırlar. Ütopyalar söz konusu olduğunda göz ardı edilemeyecek bir kavram olan ada hemen hemen bütün ütopik eserlerde dikkat çeker. Bu çalışmamızda inceleyeceğimiz Zülfü Livaneli’nin Son Ada adlı eserinde de yerleşim yeri olarak ada tercih edilmiştir. Ütopyadan distopyaya doğru değişen adadaki yaşam zamanla çekilmez duruma gelir ve insanın doğaya yaptığı müdahalenin sonucu, yaşam alanı olan son mekânları da yok edilmiş olur. Son Ada romanı ile karşılaştıracağımız Sevinç Çokum’un Çok Yapraklı İlişkiler kitabı, bir ütopya özelliği taşımamakla beraber bilinmez bir zamanda geçen olayları anlattığı için bazı kahramanlar ve olaylar ütopik unsurlar taşımaktadırlar. Her iki romanda da sıklıkla vurgulanan fikir, insanı diğer

Keywords

ütopya, ada, müdahale.

Read:511

Download: 170