MÜZİKTE TEKNOLOJİK SÜREÇ ve SÜREÇTEKİ DEĞİŞİMİYLE TÜRKİYE’DE MÜZİK TEKNOLOJİSİ EĞİTİMİ
TECHNOLOGICAL PROCESS OF MUSIC AND THE CHANGE IN THE PROCESS OF MUSIC TECHNOLOGY EDUCATION IN TURKEY

Author : Cihan IŞIKHAN
Number of pages : 102-111

Abstract

Tarihsel süreçte çalgılar ve müzik üretimiyle başlayan, ancak ses kayıtlarının devreye girmesiyle tonmaysterlik veya ses mühendisliği adları altında kendine özgü çalışma alanını yaratan müzik teknolojisi, günümüzde seslendirme sistemleri, müzik altyapı düzenleme, yayıncılık sektörü, akustik, ses tasarımı ve analiz, sorgulama sistemleri vs. gibi pek çok alanı kapsar hale gelmiştir. Bu kadar geniş bir alana ve her biri kendi endüstrisini yaratmış sektöre hitap eden müzik teknolojisi için uzman birey yetiştirmek de müzik teknolojisi eğitimini kendine özgü bir yapıya dönüştürmüştür. Önceleri teknik altyapı üzerine kurulmuş müziksel bilgilerle ve kabaca usta-çırak ilişkine dayalı müzik teknolojisi eğitimi, şimdilerde lisans ve giderek lisansüstü eğitimi zorunlu kılan bilimsel bir süreç sonunda tamamlanmakta ve mesleğinde uzman bir müzik teknolojisi çalışanı ancak bu sürecin sonunda farkını ortaya koymaktadır. Türkiye’deki müzik teknolojisi eğitimi için de genel ilke bundan farklı değildir.

Keywords

Ses Kayıtları, Müzik Teknolojisi, Müzik Teknolojisi Eğitimi

Read:535

Download: 178