TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU İLE EKONOMİK İLİŞKİLERİ
TURKEY’S ECONOMIC RELATIONS WITH THE MIDDLE EAST

Author : Oktay Salih AKBAY
Number of pages : 87-101

Abstract

1970’lere kadar Ortadoğu Bölgesi Türkiye için fazla önem taşımamıştır. 1970’li yılların ortasından ibaren, Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleri nezdindeki öneminin artmasıyla beraber Ortadoğu’nun Türkiye için önemi de giderek artmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleriyle olan ekonomik ilişkileri dış ticarete özel bir ağırlık verilerek değerlendirilmektedir. Ortadoğu Bölgesi’nde mevcut siyasi ve ideolojik yapılar Türkiye ve Ortadoğu ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri büyük oranda belirlemektedir. Bu açıdan, Türkiye- Ortadoğu ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği, büyük oranda Arap Baharı sonrası Bölge’deki yeni ideolojik ve siyasal ortamdan etkilenecektir.

Keywords

Türkiye, Ortadoğu ekonomileri, dış ticaret, Arap baharı

Read:513

Download: 163