AZERBAYCAN”IN TARIM SİSTEMİNİN EKONOMİK DEĞERLENDİRMESİNİ BAZI KONULARI
SOME ISSUES OF ECONOMIC ASSESSMENT OF AGRICULTURAL SYSTEM IN AZERBAIJAN

Author : Akif VELİYEV
Number of pages : 189-194

Summary

Azerbaycan Cumhuriyet bağımsızlığını kazandıktan sonra tarım sektöründe reformları gerçekleştirmek için ihtiyaç yarandı. Tarım sektörde yapılan reformlarından sonra tarım arazilerinin kullanılmasında oluşan sorunlar günümüzde önemli boyut almşıtır. Hükümet tarafından uygulanan ilgili eylem planları tarım sektörde yukarıda belirtilen sorunların çözümünde bazı ilerleme kaydettiştir, ama genel olarak sorunları bilimsel bakış açısından çözümsüz kalmıştır. Bunu göz önünde bulundurarak, biz bu makalede tarımda en önemli sorunlardan biri olarak ekonomik açıdan yeni ürün yetiştiriciliği sisteminin oluşumu değerlendiririk. Makalede bağımsızlık kazandıktan sonra yeni bir ekonomik sistem Azerbaycan'da tarım sisteminin oluşumu ve etkileyen faktörler uygulama düzeyinde ele alınmıtır. Ayrıca tarım sisteminin tanıtımın sonuçları çiftliklerin somut örneğinde değerlendirili ve teknolojinin geliştirilmesinin tarım sisteme ektileri kayd edilir.

Keywords

tarım sistemi, çiftlikler, ana faktör, yoğunlaşması, yoğun teknoloji

Read:410

Download: 207