TÜRK HALKLARI ARASINDA ORTAK İLETİŞİM DİLİNİN OLUŞTURULMASINDA SÖZ VARLIĞININ ETKİSİ
IMPACT OF VOCABULARY ON FORMATION OF A COMMON LANGUAGE OF COMMUNICATION AMONG THE TURKIC SPEAKING NATIONS

Author : Elchin İBRAHİMOV
Number of pages : 378-387

Abstract

Türk Dilli Halklar Arasında Ortak İletişim Dilinin Oluşturulması: Türk dilli milletler arasında ortak iletişim dilinin oluşturulması günümüzün en doğal ve büyük sorunlarından biridir. Ortak iletişim dili oluşturmak konusunda bugün neler yapılmalıdır, hangi önlemler alınmalıdır? Öncelikle yapılması gereken ilk ve önemli iş bütün Türk soylu halkların ortak bir alfabeye geçmesidir, Bilgisayar ve iletişim teknolojileri Latin alfabesine dayalı olarak geliştiğine göre bütün Türk soylu halklar en kısa zamanda ortak bir Latin alfabesine geçişi sağlamalıdır. Bu ortak latin alfabesinde Türk lehçelerindeki ortak sesler için ortak harfler kullanılmalıdır. Bu alfabe mümkün olduğu kadar pratik ve kolay olmalı, aynı zamanda bu alfabenin bütün Türk halklarına öğretilmesi ve alfabenin kullanılması için dilcilerin üzerine önemli görevler düşmektedir. Bu alfabede bütün Türk dilli Cumhuriyet ve toplulukları için gerekli olan işaretler belirtilmelidir. Türk dünyasında ana dilde öğrenim ve öğretim konusu d

Keywords

Ortak Türkçe, Türk dilli milletler, ortak iletişim, Türk soylu halklar.

Read:538

Download: 195