THE REASONS OF LACK OF MOTIVATION FROM THE STUDENTS’ AND TEACHERS’ VOICES
THE REASONS OF LACK OF MOTIVATION FROM THE STUDENTS’ AND TEACHERS’ VOICES

Author : Gökçe DİŞLEN DAĞGÖL
Number of pages : 35-45

Abstract

Motivasyon, öğrenme sürecinin temelini oluşturduğu için yıllarca öğretmenlerin ilgi merkezi olmuştur. Öğrenme, karmaşık ve dinamik bir süreçtir, ve gerçek anlamda öğrenme motivasyon ile tamamlanır. İstek, öğrenmenin temel unsurlarından biri olduğu için, öğrenciler motivasyon ile öğrenme yolunda önemli bir adım atarlar. Ancak, bazı zamanlar derse karşı ilgi ve isteklerini yitirebilirler, ki bu da etkili dil öğreniminin önünde büyük bir engeldir. Bu nedenle, bu çalışma motivasyon eksikliği ile ilgilidir. Çalışma, ilk olarak, öğrencilerin dil öğrenmeye karşı gösterdikleri ilgisizliğin sebeplerini araştırır. Daha sonra, yabancı dil öğrenimine isteksizlik gösteren öğrencilerin motivasyonlarını arttırma yollarına odaklanır. Çalışmanın katılımcılarını, lise öğretmen ve öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler, sınıf gözlemi, öğretmenlerle sözlü görüşme ve öğrencilere anket uygulaması ile toplanmıştır.

Keywords

Anahtar Kelimeler: motivasyon eksikliği, yabancı dil öğrenimi, motivasyon arttırma

Read:639

Download: 309