KİMYA EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
CHEMISTRY EDUCATION STUDENTS’ VIEW ON INQUIRY-BASED LEARNING

Author : Aydın KIZILASLAN
Number of pages : 12-22

Abstract

Kimya eğitiminde kimya kavramları soyut olması öğrencilerin bunları anlamalarını zorlaştırır. Fen eğitimi araştırmacılarının çözüm aradıkları en önemli problemlerden biride öğrencilerin kavramları kavrayıp ve bunların imajlarını zihinlerinde canlandırmalarını sağlayacak öğretim yöntem ve stratejileri geliştirmektir. Bu problemin çözümüne dair geliştirilen en önemli ve en uygulanan yöntemlerden biride öğrenenin kendi öğrenmesinde sorumlu olduğu yapılandırmacı yaklaşıma dayanan sorgulamaya dayalı öğrenme yöntemidir. Bu çalışmanın amacı ise kılavuza-dayalı sorgulamalı (inquiry-based leaning) laboratuvar ortamında deneysel aktiviteler yapan öğrencilerin sorgulamaya-dayalı öğrenme yöntemine dair görüşlerinin irdelemiştir. Bahar dönemi analitik kimya dersini alan kimya eğitimi öğrencilerinin daha önce geleneksel laboratuvar yöntemi olarak bilinen “cookbook” yöntemini göz önünde bulundurarak sorgulamaya-dayalı laboratuvara yöntemine karşı görüşlerinde ne tür bir değişiklik olduğunu irdele

Keywords

kimya eğitimi, sorgulamaya-dayalı öğrenme, öğrenci görüşleri

Read:495

Download: 172