ARTHUR MILLER’İN DEATH OF A SALESMAN ADLI YAPITINDA AMERİKAN RÜYASI ve ÇÖKÜŞÜ
THE AMERICAN DREAM AND ITS COLLAPSE IN ARTHUR MILLER'S DEATH OF A SALESMAN

Author : Önder ÇAKIRTAŞ - Erol GÜLÜŞTÜR
Number of pages : 1-11

Abstract

Yüzyılımızın en önemli Amerikalı dram yazarlarından Arthur Miller'in kahramanları, haşin bir toplum içerisinde, kendi vicdanlarıyla yaşayabilmek için bireysel suç ve sorumluluklarıyla uzlaşmaya çalışır. Miller’in oyunları, genellikle aile hikâyelerini anlatan bireysel dramlar gibi gözükse de, çağının önemli toplumsal, siyasi ve ahlaki sorunlarına eğilir. Türkçe’ye Satıcının Ölümü diye çevrilen Death of A Salesman oyununda orta halli bir Amerikan ailesinin başarı, refah ve şöhreti yakalayabileceği fikrini yansıtan Amerikan Rüyasının izlerini yansıtan yaşamlarından kesitler aktarılır. Oyunun kahramanı Willy Loman, Amerikan kapitalist düzeninde, satış mesleğinin gerektirdiği ticari ilişkilere yönelik profesyonel bir bakış açısı kazanır. Ancak, özenle inşa edilmiş yapay hayatı içinde kişisel bir başarısızlık yaşar ve kendi düşüncelerinden ve ailesinden kaynaklanan hataları fark etmede başarısız olur. Başarısız oluşu, ailesinin ve özellikle eşinin ona karşı beslediği sevgiyi azaltmaz, anca

Keywords

Arthur Miller, Amerikan Rüyası, Death of A Salesman, Willy Loman.

Read:540

Download: 186