ÇEVİRİDE EREK OKUR ODAKLI YAZARLIK

Author :  

Year-Number: 2023-146
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-10 23:17:16.0
Language : Türkçe
Konu : Çeviribilim
Number of pages: 444-456
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çeviri okuma ve yazma sürecinde erek metnin sürekli olarak yeniden düşünmeye ve yazılmaya maruz bırakıldığı çok yönlü eylemler bütünüdür. Sürekli analize tâbi tutulan, erek metnin diline ve kültürüne dönüştürülen kaynak metin; çevirmen veya yazarın düşüncelerindeki yorumların yeniden üretimi ile erek okurun çevirmenle sürekli iletişimi sürecinde farklı bir bağlamda oluşumunu devam ettirir. Çalışmada vurgulanan önemli bir nokta çeviride yazma sürecinin okurun beklentilerine ve amaçlarına cevap vermesi için erek okur odaklı çok yönlü bir okuma yetisinin gerekli kılınmasıdır. Bu çalışmada çeviri sürecinin ayrılmaz parçası olan yazarlık sürecine erek okur odaklı bir yaklaşım sergilenmektedir. Yazarlık aslında metni yeniden okumaya tâbi tutmanın sonucu olarak düşünüldüğünde yazarlık süreci, erek okur odaklı okuma süreci içerisinde yeniden bir düşünmeye tâbi tutulmaktadır. Erek okur odaklı bir çeviri süreci ister istemez çevirmeni özgün bir yoruma götürür. Çevirmen yazma eyleminde kaynak metnin anlamını aramakla kalmaz, geçmiş deneyimlerin şimdiki düşünsel eylemlerine etkide bulunacağı bir yorum sürecinde sürekli üretir. Bu çalışmada yazarın hedeflediği, okur ile kaynak metin yazarı arasında mekik dokuyan diyalektik bir özellik öne çıkarılmaktadır. Hermeneutik yaklaşımın benimsendiği çalışmada, skopos ve alımlama teorisi yazma sürecine dâhil edilmiştir. Yazar bir kaynak metnin geleneksel anlamını yazma eylemi sürecinde erek okurun beklentilerine göre anlamlar üreterek dönüştürebilmektedir. Yazarın metin üretme sürecindeki aktif ve prodüktüf rolü göz önünde bulundurulduğunda,  okurun üretilen erek metni yeniden her okuması çeviri sürecinin yönünü belirlenmesi açısında çeviribilim çalışmalarında aydınlatıcı bilgiler sağlamaktadır.

Keywords

Abstract

Translation is a complex of multi-faceted actions in which the target text is constantly exposed to rethinking and production during reading and writing. The source text constantly analyzed and transformed into the language and culture of the target text continues its formation in a different context being reproduced of the interpretations by the translator or the author and the continuous communication of the target reader with the translator. An important point emphasized in the study is that a versatile reading ability focused on the target reader is required in order for the writing process in translation to respond to the expectations and goals of the reader. The study takes a target reader-focused approach to the authorship process, which is an integral part of the translation process. When authorship is actually considered as the result of re-reading the text, the authorship process is subjected to a rethinking within the target reader-oriented reading process. A translation process focused on the target reader inevitably leads the translator to a distinctive interpretation. In the act of writing, the translator not only searches for the meaning of the source text, but also constantly produces it in a process of interpretation in which past experiences will influence her/his current intellectual actions. A dialectical feature that the author aims for and that shuttles between the reader and the source text writer is highlighted. In the study where the hermeneutic approach was adopted, skopos and reception theory were included in the writing process. The author (The rewriter) can transform the traditional meaning of a source text by producing meanings according to the expectations of the target reader in the process of writing. Considering the active and productive role of the author in the text production process, each re-reading of the target text by the reader provides enlightening information in translation studies in terms of determining the direction of the translation process.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics