KENTSEL DEVRİMİN YAPI FAALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2022-135
Number of pages: 363-369
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilim ve teknolojideki ilerlemeler mühendislik alanlarında büyük gelişmeler yaşanmasını mümkün kılmıştır. Buna bağlı olarak tarihsel süreç içerisinde bilimdeki gelişmeler doğrultusunda teknoloji uygulamalı bilim şeklinde tanımlanmıştır. Mühendislik ise; doğa bilimlerinin uygulaması olarak görülmüştür. Ancak Eski Çağ’daki aletler düşünüldüğünde ya da Mısır, Mezopotamya, Çin gibi uygarlıklardaki yapı faaliyetleri incelendiğinde bu uygarlıklarda bilim, teknoloji ve mühendislik çalışmalarının aynı güzergahta olmadığı görülmektedir. Bu çalışmada inşaat mühendisliğinin tarihi arka planı incelenerek dönemin bilimsel bilgi birikiminden daha önde olan teknik çalışmaları ele alınmıştır. Mısır, Mezopotamya, Çin, Yunan ve Roma gibi uygarlıklardaki yapı faaliyetlerinin inşaat mühendisliğinin ilk örnekleri arasında kabul edilmesi gerektiği saptanmıştır. Eski zamanlar düşünüldüğünde; bilim, teknoloji ve mühendislik arasındaki ilişki sıralamasının geçerli olmayacağı yapı faaliyetleri üzerinden örneklendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Advances in science and technology have made it possible to experience great developments in the fields of engineering. Accordingly, in the historical process, technology has been defined as applied science in line with the developments in science. If engineering; seen as the application of the natural sciences. However, the situation is different in the Ancient Age. When the building activities in civilizations such as Egypt, Mesopotamia and China are examined, it is seen that science technology and engineering studies in these civilizations are not on the same route. In this study, the historical background of civil engineering is examined and the technical studies that are ahead of the scientific knowledge of the period are discussed. It has been determined that the construction activities in civilizations such as Egypt, Mesopotamia, China, Greece and Rome should be considered among the first examples of civil engineering. It is exemplified through construction activities that the relationship between science, technology and engineering would not be valid in the past.

 

Keywords