BIM TABANLI PROJE YÖNETİMİ VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR VAKA İNCELEMESİ

Author:

Year-Number: 2022-133
Number of pages: 8-25
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnşaat Teknolojisinin son dönemde en önemli inovasyonu olan BIM’in Yapı Bilgi Modellemesinin Proje yönetimine katkılarını ve Türkiye’de adaptasyonunu incelemeyi amaçlanmaktadır. 2018 yılında BIMgenius tarafından gerçekleştirilen anket ile önemli verilere ulaşılmış ve bu kapsamda BIM’ın Türkiye genelinde kullanım ve olgunluk seviyesi araştırılmıştır. Tasarım ve inşaat firmalarından oluşan anket katılımcılarının çoğu sektördeki paydaşların ve alt yüklenicilerin teknik olarak yetersiz olmasını BIM kullanımının önündeki en büyük engel olarak belirlenmiştir. Ayrıca BIM’in potansiyel faydalarının firmalar tarafından henüz anlaşılamamış olması ve BIM konusunda uzman iş gücü eksikliği BIM adaptasyonunu engelleyen en önemli faktörler olarak ortaya çıkmıştır. Yeni İstanbul Havalimanı projesi üzerinde araştırmalar yapılmış ve bu doğrultuda BIM müdürü ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmede de belirtilen en önemli noktanın teknik eleman eksikliği ve bunu doğuran en önemli koşul olan Türkiye de BIM eğitim altyapısının bulunmaması olduğu belirtilmiştir. İlk olarak, havalimanı, raylı sistem ve hastane projelerinde kullanılan BIM’in kısa zamanda Türkiye’de yapı sektörünün vazgeçilmez bir parçası olacağı düşülmektedir.

Keywords

Abstract

The most important innovation of technology, BIM (Structure Information Modeling), aims to review its contribution to project management and its adaptation in Turkey. In 2018, the survey conducted by BIMgenius found important data and investigated the level of use and maturity of the BIM throughout Turkey. Most survey participants from design and construction companies have been identified as the biggest obstacle to the use of BIM as technically inadequate stakeholders and sub-contractors in the industry. In addition, the potential benefits of the BIM have not yet been understood by firms, and the lack of expert workforce in the BIM has emerged as the most important factors that prevent BIM adaptation. Research has been conducted on the new Istanbul Airport project and a meeting has been held with the BIM manager The most important point mentioned in this discussion is lack of technical staff and the most important condition that is the fact that Turkey does not have a BIM education infrastructure. First, it is considered that the BIM used in airport, rail system and hospital projects will soon be an essential part of the construction sector in Turkey.

Keywords