MAKEDONYA GÖÇMENLERİ DERNEK GECELERİ VE KÜLTÜREL KİMLİĞİN MÜZİK VE DANS YOLUYLA İNŞASI

Author:

Number of pages: 42-59
Year-Number: 2021-123

Abstract

Makedonya göçmenleri “anavatan” olarak gördükleri Türkiye’de Makedonyalı’lık geçmişlerini, kültürlerini ve topluluk uyumunu canlı tutabilmek için müziğe güveniyorlar. Katılımcı gözlem ve görüşme teknikleri ile toplanan verilerin kavramsal analizlere tabi tutulduğu bu makale, etnisite olarak Türk ve Müslüman kimliğine sahip iki Makedonya göçmenleri derneğinin farklı bir mekândaki dans ve müzik pratiklerini incelemeye çalışıyor. Bu derneklerden ilki 1999 yılında Altındağ semtinde kurulmuş olan “İzmir Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği”, diğeri ise 2016 yılında Çamdibi semtinde kurulmuş olan “Makedonya Köprülü Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’dir. Makedonya göçmenlerinin iki farklı Dernek Geceleri’ni müziksel ve kültürel kimlik perspektifinden inceleyen bu çalışma, derneklerin toplumsallaşma, kültürel kimliğin korunması, pekiştirilmesi ve devamı bakımından öneminin altını çiziyor. Bütün bu durumun katalizörü olarak müziğin önemini ortaya koymayı amaçlıyor.

Keywords

Abstract

Macedonian immigrants rely on music to keep their Macedonian past, culture and community harmony alive in Turkey, which they see as their “homeland”. This article, in which the data collected through participant observation and interview techniques are subjected to conceptual analysis, tries to examine the dance and music practices of two Macedonian immigrant associations with Turkish and Muslim ethnicity in a different place. The first of these associations is "İzmir Macedonian Immigrants Culture and Solidarity Association", which was established in Altındağ district in 1999, and the other is "Macedonian Köprülü Migrants Culture and Solidarity Association", which was established in Çamdibi district in 2016. Examining two different Association Nights of Macedonian immigrants from the perspective of musical and cultural identity, this study underlines the importance of associations in terms of socialization, preservation, reinforcement and continuation of cultural identity. It aims to reveal the importance of music as the catalyst for this whole situation.

Keywords