''TURİSTİK KOİNLER'': TURİZM İŞLETMELERİNDE KRİPTO PARA KULLANIMININ SWOT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 219-236
Year-Number: 2021-120

Abstract

Değişen çağ ve hızla gelişen teknolojik alt yapılar ile dünya dijitalleşmektedir. Yaşadığımız bu dijital devrim ile birlikte üretim ve tüketim süreçleri değiştiği gibi turizm talebinin yönü ve beklentiler de değişmektedir. Turizm sektörü yeniliklere hızlıca uyum sağlayabilme kabiliyetiyle diğer sektörlerden ayrılmaktadır. Günümüzde kripto paraların kullanımının yaygınlaşması ve Avrupa içerisinde Türkiye’nin kripto borsasındaki etkin çoğunluğu birlikte değerlendirildiğinde, Turizm sektöründe kripto paraların kullanımı ve uygunluğunun tartışmaya açılması hem rekabet avantajı hem de güncel beklentilere yanıt vermek noktasında önemli görülmektedir. Git gide yaygınlaşan kripto paraların turizm sektörü içerisinde kullanılabilirliğinin irdelenmesi amacıyla tasarlanan çalışmada SWOT analizi uygulanmıştır. Çalışmada turizm sektörü ve içinde yer alan işletmelere dair öneriler geliştirilmiş olup, hazırlanan çalışmanın geleceğin turizminin inşası noktasında fikir vermesi ve bir yol haritası olabilmesi hedeflenmiştir.

Keywords

Abstract

The world is being digitalized with the changing era and rapidly developing technological infrastructures. With this digital revolution, production and consumption processes have changed, as well as the direction of tourism demand and expectations. The tourism sector differs from other sectors with its ability to quickly adapt to innovations. Crypto coins are used almost everywhere in the world today. Turkey is one of the countries that use the most cryptocurrencies in Europe. Therefore, the use of cryptocurrencies in the tourism sector should also be studied academically. The use of cryptocurrencies can be considered the epitome of the future financial system. With the use of cryptocurrencies, tourism businesses also provide a competitive advantage. SWOT analysis was applied in the study designed to examine the usability of increasingly widespread crypto coins in the tourism sector. In the study; Suggestions have been developed for tourism businesses. The article aims to provide information about cryptocurrencies and give an idea to tourism businesse.

 

Keywords