HIZLI MODA BAĞLAMINDA PARÇA BOYAMA UYGULAMALARI VE ÜRÜNLERDE OLUŞAN HATA ÇEŞİTLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-117
Number of pages: 495-518
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya nüfusunun hızla arttığı ve beğenilerin çeşitlendiği günümüzde sürekli ve hızla değişen moda trendleri, müşterilerin farklı ve yeni ürün taleplerine eğilimini artırmaktadır. Söz konusu taleplere hızlı ve moda trendlerine uygun ürünler sunabilmek için parça boyama üretimi geliştirilmiştir. Parça boyama geleneksel üretim yöntemlerine göre ürün taleplerine daha kısa sürede cevap verebilen ürünün dikimi tamamlandıktan sonra renklendirmenin yapıldığı bir terbiye işlemi olarak tanımlanabilir.  Bu araştırma; moda ve hazır giyim sektöründe parça boyama tekniği uygulamalarının yöntemleri ve boyama sürecinde ürünlerde oluşan hata oranının ve çeşitlerinin belirlenmesi amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Tarama modeline dayalı betimsel bir araştırma modelinin uygulandığı araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen gözlem ve görüşme formları ile elde edilmiştir. Farklı malzeme ve boyama uygulamalarının yapıldığı bir parça boyama işletmesinde farklı boyama uygulamaları ve süreçleri araştırmacılar tarafından geliştirilen formlara işlenmiş ve boyama sonucunda ortaya çıkan hata çeşitleri ve hata miktarları tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda işletmede malzeme ve ürün modeline uygun olarak geliştirilmiş 11 farklı boyama uygulaması ve ürün, malzeme, işletme ve uygulayıcılara dayalı çeşitli nedenler ile çok sayıda hata çeşidi belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In today's world where the world population is increasing rapidly and tastes are diversified, constantly and rapidly changing fashion trends increase the tendency of customers to demand different and new products. Piece dyeing production has been developed in order to offer fast and fashionable products to these demands. Piece dyeing can be defined as a finishing process in which coloring is made after the sewing of the product, which can respond to product demands in a shorter time than traditional production methods. This research; was planned and carried out in order to determine the methods of application of piece dyeing technique in the fashion and ready-to-wear sector and the defect rate and types of products in the dyeing process. The data of the research, in which a descriptive research model based on scanning model was applied, was obtained by observation and interview forms developed by the researchers. In a piece painting business where different materials and painting applications are performed, different painting applications and processes were processed into the forms developed by the researchers, and the error types and error amounts that occurred as a result of painting were determined. As a result of the research, errors in 11 different painting applications developed in accordance with the material and product model, as well as a large number of error types were determined for various reasons based on product, material, business and applicators.

Keywords