DE HAECCEITE
DE HAECCEITE

Author : Hulusi Ertuğrul UMUDUM
Number of pages : 181-190

Abstract

Felsefe tarihinde tartışmayı sürdüren ikili karşıtlıklardan biri de soru ve cevabın diyalektiğidir. Bir düşünürün ortaya attığı soruya verilen cevaplarla doğan bir gelenek, sorunun şekillenişi ve cevabın değişikliği ile devem etmek¬tedir. Felsefe tarihine “İlk Hoca” olarak bilinen Aristoteles’in sorduğu bir sorunun 13. ve 20. yüzyıllarda nasıl ele alındığı da bu bağlamda değerlendirilebilir: Aristo’nun varlığa ilişkin sorularına yanıt getiren Duns Scotus ve Duns Scotus’un geliştirdiği kavramla yeni bir felsefe yapan Gilles Deleuze: "Haecceitas" sorunsalı, bir soru, bu soruya verilen ce¬vap ve bu sorunun scholia olarak ele alınabilir. Bu çalışmada Aristoteles’in sorunsalı nasıl geliştirdiğine yer verilecek; ardından bu sorunun Duns Scotus düşüncesinde nasıl yer aldığı ele alındıktan sonra, Gilles Deleuze’ün haecceitas kavramını işleyişi gösterilecektir.

Keywords

Gilles Deleuze, Duns Scotus, Haecceitas

Read: 185

Download: 39