ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİ: BİST UYGULAMASI

Author:

Year-Number: 2020-106
Number of pages: 183-200
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Etkin piyasalar menkul kıymet fiyatlarının elde edilebilir tüm bilgileri yansıttığı piyasalar olarak tanımlanmaktadır. Etkin Piyasalar Hipotezi (EPH) halka açık yayınlanan bilgilerin gecikmeden finansal varlık fiyatlarına yansıtıldığını ve gelecekteki her bir finansal aracın fiyatını olumlu veya olumsuz etkileyecek bilgilerin varlığın bugünkü fiyatına yansıtılacağını ileri sürmektedir. Hipoteze göre piyasa süreçleri bilgiyi rasyonel olarak değerlendirmekte, ilgili bilgi göz ardı edilmemekte ve sistematik hatalar yapılmamaktadır. Bu çalışmada 2018-2020 yıllarında BİST Ulusal 100 Endeksi değişiklikleri incelenmiştir. BİST Endeks değişiklikleri periyodik olarak üçer aylık dönemlerde gerçekleştirilmektedir. Çalışma sonuçlarına göre özellikle endeks değişikliği duyurusunu takip eden 10 günlük süreçte, endekse yeni dahil edilen hisse senetleri çerçevesinde normal üstü getiri (toplam % 210) elde edilebilmektedir. Bu sonuç etkin bir piyasada normal üstü getiri elde edilemez varsayımı ile uyuşmamaktadır. Çalışma sonuçlarına göre endeks değişiklikleri hisse senetleri ile ilgili ortaya yeni bilgi çıkarmaktadır. Yatırımcılar piyasaya ulaşan yeni bilgi çerçevesinde yatırım kararlarını almakta veya gözden geçirmektedirler.

Keywords

Abstract

Efficient markets are defined as the markets where the securities prices reflect all available information. The Efficient Markets Hypothesis (EMH) suggests that publicly disclosed information is reflected in financial asset prices without delay and that information that will affect the price of each future financial instrument, either positively or negatively, will be reflected in the current price of the asset. According to the hypothesis, market processes evaluate information rationally, related information is not ignored and systematic errors are not made. In this study, BIST National 100 Index changes were examined in 2018-2020. BIST Index changes are periodically performed quarterly. According to the results of the study, in the 10-day period following the announcement of the index change, the above-normal return (210% in total) can be obtained within the framework of the newly added stocks. This result does not comply with the assumption that an abnormal return cannot be obtained in an efficient market. According to the results of the study, changes in index reveal new information about stocks. Investors make or review investment decisions within the framework of new information that reaches the market.

Keywords