İNSANLAR NEDEN ESTETİK MÜDAHALELERE YÖNELMEKTEDİR? GERİSİNDEKİ GÜDÜLENME

Author :  

Year-Number: 2019 -99
Language : Türkçe
Konu : Psikoloji
Number of pages: 81-91
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Estetik cerrahi; cerrahi ve tıbbi teknikler aracılığıyla kişinin fiziksel görünüşünün korunması, yenilenmesi veya geliştirilmesi ile ilgilidir. Estetik cerrahi girişim isteği sürekli son on yılda daha da artmıştır. Estetik cerrahideki teknolojik gelişmelerle, birçok kişi fiziksel görünümünü değiştirmek için olası bir seçenek olarak estetik cerrahiyi düşünmeye ve kabul etmeye istekli hale gelmiştir. Estetik cerrahi hastalarının psikolojisi ile ilgili çalışmalar 1960’lardan bugüne kadar devam etmektedir. Gerçekleştirilen en fazla ilk üç estetik cerrahi işlemi; yağ aldırma (lipoplasti), meme büyütme ve göz kapağı estetiği (blefaroplasti) dir. En fazla gerçekleştirilen cerrahi dışı işlem botoks enjeksiyonudur. Ayrıca, kimyasal peeling, cilt soyma (mikrodermabrazyon), lazer, epilasyon ve estetik varis tedavisi (skleroterapi) belirtilmektedir. Hastaların cerrahi işlem yaptırmak isteğinin gerisinde yer alan en yaygın motivasyonların Beden Biçimsizlik Bozukluğu (BBB), beden imgesi, benlik saygısı, güzel/genç/çekici görünmek, yeme bozuklukları, yaşamdan memnuniyetsizlik, rekabet duygusu ve alay konusu olma gibi psikolojik, duygusal ve sosyo-kültürel faktörlerin etkileşimi rol oynamaktadır. Estetik hastaların sahip olduğu güdülenme faktörlerinin daha iyi anlaşılması, sağlık hizmeti verenlerin bu hasta popülasyonu için en üst düzeyde hizmet vermesini sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

Plastic surgery is concerned with the maintenance, renewal or improvement of a person's physical appearance through surgical and medical techniques. The desire for cosmetic surgery has continuously increased in the last decade. With the technological advances in aesthetic surgery, many people have become willing to consider and accept aesthetic surgery as a possible option to change their physical appearance. Studies on the psychology of aesthetic surgery patients have been continuing since the 1960s. The first three performed aesthetic surgical procedures are fat removal (lipoplasty), breast augmentation and eyelid aesthetics (blepharoplasty). The most common non-surgical procedure is botox injection. In addition, chemical peeling, skin peeling (microdermabrasion), laser, hair removal and aesthetic varicose veins treatment (sclerotherapy) are mentioned. The most common motivations behind the desire of patients to undergo surgical procedures are interaction of psychological, emotional and sociocultural factors such as Body Dysmorphic Disorder (BDD), body image, self-esteem, looking beautiful / young / attractive, eating disorders, dissatisfaction with life, feeling of competition and mockery play a role. A better understanding of the motivation factors of aesthetic patients will enable healthcare providers to provide the highest level of service for this patient population.

Keywords


 • Altıntaş, E. (2015). Kozmetik Tedavi için Başvuran Hastalarda Beden Dismorfik Bozu- kluğu. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 24(3), 324. doi: 10.17827/aktd.77511

 • Adamson, P., & Sarcu, D. (2017). Psychology of the Facelift Patient. Facial Plastic Sur- gery, 33(03), 252–259. doi: 10.1055/s-0037-1598071

 • Cash, P., Pruzinsky, T., & Hartly, P. (1990). Body images. Development, deviance and change. The Guilford Press: New York. S.361.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/erv.2400010112 Chopan, M., Sayadi, L., Clark, E. M., & Maguire, K. (2019). Plastic Surgery and Social Media. Plastic and Reconstructive Surgery, 143(4), 1259–1265. doi: 10.1097/prs.0000000000005445

 • Crerand, C.E., Franklin, M.E., & Sarwer, D.B. (2006). Body dysmorphic disorder and cosmetic surgery. Plastic and Reconstructive Surgery, 118(7), 167e-180e. doi:10.1097/01.prs.0000242500.28431.24

 • Crockett, R.J., Pruzinsky, T., & Persing, J.A. (2007). The influence of plastic surgery ‘reality TV’ on cosmetic surgery patient expectations and decision making. Plastic and Reconstructive Surgery, 120(1), 316-324. doi:10.1097/01.prs.0000264339.67451.71

 • Didie, E., & Sarwer, D. (2003). Factors that influence the decision to undergo cosmetic breast augmentation surgery. Journal of Women’s Health, 12(3), 241-253. doi:10.1089/154099903321667582

 • Ertan., C. (2013). Kültürel bir ifade aracı olarak dövme ve farklı toplumsal bağlamlardaki görünümleri. Uluslararası katılımlı 7. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı. (Ed:M. Tuna) 189-199, Muğla.

 • Furnham, A., & Levitas, J. (2012). Factors that motivate people to undergo cosmetic surgery. Canadian Journal of Plastic Surgery, 20(4), e47–e50. doi:10.4172/plasticsurgery.1000777

 • Grossbart, T.A. & Sarwer, D.B. (2003). Psychosocial issues and their relevance to the cosmetic surgery patients. Journal of Medical Surgery, 22(2), 136-147. doi:10.1053/sder.2003.50013

 • Haas, C.F., Champion, A., & Secor, D. (2008). Motivating factors for seeking cosmetic surgery: a synthesis of the literature. Plastic Surgery Nursing Journal, 28(4), 177-82. doi: 10.1097/PSN.0b013e31818ea832.

 • Hong, H. R., Kim, S. H., Kim, J. H., & Jang, Y. J. (2015). Aesthetic Motivation of Geriatric Rhinoplasty The Surgical Outcome. Journal of Craniofacial Surgery, 26(6), 1936–1939. doi: 10.1097/scs.0000000000001927

 • https://www.psychologytoday.com/blog/sideways-view/201601/why-choose-cosmetic-surgery. Erişim Tarihi: 21.02.2017.

 • ISAPS 2017 Statistics (2017).https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global- statistics/

 • ISAPS Global Statistics (1018). https://www.isaps.org/wp-content/uploads/2019/03/ ISAPS_2017_International_Study_Cosmetic_Procedures_NEW.pdf

 • Kalaaji, A., Dreyer, S., Maric, I., Schnegg, J., & Jönsson, V. (2018). Female Cosmetic Genital Surgery: Patient Characteristics, Motivation, and Satisfaction. Aesthetic Surgery Journal, 39(12), 1455-1466. doi: 10.1093/asj/sjy309

 • Kamburoğlu, H.O., & Özgür, F. (2007). Postoperative satisfaction and the patient’s body image, life satisfaction, and self-esteem: A Retrospective study comparing adolescent girls and boys after cosmetic surgery. Aesthetic Plastic Surgery, 31, 739-745. doi: 10.1007/s00266-006-0133-5

 • Klassen, A.F., Cano, S.J., Alderman, A., East, C., Badia, L., Baker, S.B., Robson, S., & Pusic, A.L. (2016). Self-report scales to measure expectations and appearance-related psychosocial distress in patients seeking cosmetic treatments. Aesthetic Surgery Journal, 36(9), 1068-1078. doi:10.1093/asj/sjw078

 • Markey, C. N., & Markey, P.M. (2009). Correlates of young women’s interest in obtaining cosmetic surgery. Sex Roles, 61(3-4), 158-66. doi:10.1007/s11199-009-9625-5

 • Metcalfe, D. B., Duggal, C. S., Gabriel, A., Nahabedian, M. Y., Carlson, G. W., & Losken, A. (2014). Prevalence of Body Dysmorphic Disorder Among Patients Seeking Breast Reconstruction. Aesthetic Surgery Journal, 34(5), 733–737. doi: 10.1177/1090820x14531775

 • Okatan, V., & Şahin, M. (2010). Kız ergenlerde beden imajı ile benlik saygısı arasındaki ilişki- nin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (2), 544-556.

 • Özer, M., Mortimore, I., Jansma, E. P., & Mullender, M. G. (2018). Labiaplasty: motivation, techniques, and ethics. Nature Reviews Urology, 15(3), 175–189. doi: 10.1038/nrurol.2018.1

 • Özmen, E. (2017). http://psikoloji-psikiyatri.com/beden-imgesi/Erol Özmen. Erişim tarihi: 14.04.2017.

 • Ray, P., Demirkol, M., & Tamam, L. (2012). Body Dysmorphic Disorder. Current Approaches in Psychiatry, 4(4), 547. doi: 10.5455/cap.20120432

 • Sarwer, D.B., Wadden, T.A., Pertschuk, M.J., & Whitaker, L.A. (1998). The psychology of cosmetic surgery:a review and reconceptualization. Clinical Psychology Review, 18(1), 1-22. doi:10.1016/s0272-7358(97)00047-0

 • Sarwer, D.B., & Crerand, C.E. (2004). Body image and cosmetic medical treatments. Body Image, 1(1), 99-111. doi:10.1016/S1740-1445(03)00003-2

 • Sarwer, D. B., Crerand, C. E., & Didie, E. R. (2003). Body dysmorphic disorder in cosmetic surgery patients. Facial Plastic Surgery, 19(1), 7-18. doi:10.1055/s-2003-39137

 • Sarwer, D., Magee, L., & Clark, V. (2004). Physical appearance and cosmetic medical treat- ments: Physiological and socio-cultural influences. Journal of Cosmetic Dermatology, 2(1), 29-39. doi:10.1111/j.1473-2130.2003.00003.

 • Sherf, M., Wiser, I., Klein, D., & Heller, L. (2018). Motivational Factors in Women Seeking Augmentation Mammoplasty Across Different Age Groups: A Cross-Sectional Survey. Aesthetic Plastic Surgery, 42(4), 941–950. doi: 10.1007/s00266-018-1100-7

 • Swami, V., Chamorro-Premuzic, T., Bridges, S., & Furnham, A. (2009). Acceptance of cosme- tic surgery: Personality and individual difference predictors. Body Image, 6, 7-13. oi: 10.1016/j.bodyim.2008.09.004

 • Şaylan, Z. http://www.on5yirmi5.com/haber/saglik/yetiskin-sagligi/26140/niye-estetik- yaptiriyorlar.html. Erişim tarihi:21.02.2017

 • Timberlake, A. T., Wu, R. T., Cabrejo, R., Gabrick, K., & Persing, J. A. (2018). Harnessing Social Media to Advance Research in Plastic Surgery. Plastic and Reconstructive Surgery, 142(4), 1094–1100. doi: 10.1097/prs.0000000000004811

 • The American Society for Aesthetic Plastic Surgery (2019). https://www.surgery.org/sites/ default/files/ASAPS-Stats2018-Top-5.pdf (Erişim Tarihi: 16.10.2019)

 • Veale, D. (2000). Outcome of cosmetic surgery and ‘DIY’ surgery in patients with body dys- morphic disorder. Psychiatric Bulletin, 24(6), 218-221. doi:10.1192/pb.24.6.218

 • von Soest, T., Kvalem, I.L., Roald, H.E., Skolleborg, K.C. (2009). The effects of cosmetic sur- gery on body image, self-esteem, and psychological problems. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, 62(10), 1238-44. doi: 10.1016/j.bjps.2007.12.093.

 • Willard, S. G., McDermott, B. E., & Woodhouse, L.M. (1996). Lipoplasty in the bulimic pati- ent. Plastic and Reconstructive Surgery, 98(2), 276-278. doi:10.1097/00006534199608000-00010

 • Wilson, J. B., & Arpey, C. J. (2004). Body Dysmorphic Disorder: Suggestions for Detection and Treatment in a Surgical Dermatology Practice. Dermatologic Surgery, 30(11), 1391– 1399. doi: 10.1111/j.1524-4725.2004.30433.x

 • Wimalawansa, S., McKnight, A., & Bullocks, J.M. (2009). Socioeconomic impact of ethnic cosmetic surgery: Trends and potential financial impact the African American, Asian American, Latin American, and Middle Eastern Communities have on cosmetic surgery. Seminars in Plastic Surgery, 23(3), 159-162. doi: 10.1055/s-0029-1224793

 • www.hurriyet.com.tr/kelebek/kadinlar-neden-estetik-yaptirir-15778543. Erişim Tarihi: 08.12.2019.

 • www.webmd.com/beauty/choosing-cosmetic-surgery. Choosing Cosmetic Surgery: Reasons, Expectations, Benefits, and Risks. Erişim Tarihi: 21.02.2017.

 • Zahiroddin, A.R., Shafiee-Kandjani, A.R., & Khalighi-Sigaroodi, E. (2007). Do mental health and self-concept associate with rhinoplasty requests? Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, 61(9), 1100-1103. doi:10.1016/j.bjps.2007.07.017

                                                                                                    
 • Article Statistics