İNSANLAR NEDEN ESTETİK MÜDAHALELERE YÖNELMEKTEDİR? GERİSİNDEKİ GÜDÜLENME

Author:

Year-Number: 2019 -99
Number of pages: 81-91
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Estetik cerrahi; cerrahi ve tıbbi teknikler aracılığıyla kişinin fiziksel görünüşünün korunması, yenilenmesi veya geliştirilmesi ile ilgilidir. Estetik cerrahi girişim isteği sürekli son on yılda daha da artmıştır. Estetik cerrahideki teknolojik gelişmelerle, birçok kişi fiziksel görünümünü değiştirmek için olası bir seçenek olarak estetik cerrahiyi düşünmeye ve kabul etmeye istekli hale gelmiştir. Estetik cerrahi hastalarının psikolojisi ile ilgili çalışmalar 1960’lardan bugüne kadar devam etmektedir. Gerçekleştirilen en fazla ilk üç estetik cerrahi işlemi; yağ aldırma (lipoplasti), meme büyütme ve göz kapağı estetiği (blefaroplasti) dir. En fazla gerçekleştirilen cerrahi dışı işlem botoks enjeksiyonudur. Ayrıca, kimyasal peeling, cilt soyma (mikrodermabrazyon), lazer, epilasyon ve estetik varis tedavisi (skleroterapi) belirtilmektedir. Hastaların cerrahi işlem yaptırmak isteğinin gerisinde yer alan en yaygın motivasyonların Beden Biçimsizlik Bozukluğu (BBB), beden imgesi, benlik saygısı, güzel/genç/çekici görünmek, yeme bozuklukları, yaşamdan memnuniyetsizlik, rekabet duygusu ve alay konusu olma gibi psikolojik, duygusal ve sosyo-kültürel faktörlerin etkileşimi rol oynamaktadır. Estetik hastaların sahip olduğu güdülenme faktörlerinin daha iyi anlaşılması, sağlık hizmeti verenlerin bu hasta popülasyonu için en üst düzeyde hizmet vermesini sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

Plastic surgery is concerned with the maintenance, renewal or improvement of a person's physical appearance through surgical and medical techniques. The desire for cosmetic surgery has continuously increased in the last decade. With the technological advances in aesthetic surgery, many people have become willing to consider and accept aesthetic surgery as a possible option to change their physical appearance. Studies on the psychology of aesthetic surgery patients have been continuing since the 1960s. The first three performed aesthetic surgical procedures are fat removal (lipoplasty), breast augmentation and eyelid aesthetics (blepharoplasty). The most common non-surgical procedure is botox injection. In addition, chemical peeling, skin peeling (microdermabrasion), laser, hair removal and aesthetic varicose veins treatment (sclerotherapy) are mentioned. The most common motivations behind the desire of patients to undergo surgical procedures are interaction of psychological, emotional and sociocultural factors such as Body Dysmorphic Disorder (BDD), body image, self-esteem, looking beautiful / young / attractive, eating disorders, dissatisfaction with life, feeling of competition and mockery play a role. A better understanding of the motivation factors of aesthetic patients will enable healthcare providers to provide the highest level of service for this patient population.

Keywords