OECD ÜLKELERİNİN EKONOMİK ÖZGÜRLÜK GÖSTERGELERİNİN K-ORTALAMALAR KÜMELEME YÖNTEMİ VE GRİ İLİŞKİSEL YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

Author:

Number of pages: 464-488
Year-Number: 2019 -96

Abstract

Bu çalışmada OECD (Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü) üye ülkelerine 2015-2019 yılları için, ekonomik özgürlük endeksinde yer alan özgürlükle direk ilişkili olan 6 gösterge dikkate alınarak, Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden Gri İlişkiler Analiz yöntemi ve Kümeleme Analiz yöntemlerinden hiyerarşik olmayan K-ortalamalar yöntemi uygulanmıştır. Gri İlişkisel Analiz yöntemi ile ülkeler bu kriterler dikkate alınarak en iyiden en kötüye sıralanarak, dönemsel farklılıklar değerlendirilmiştir. K-ortalamalar yöntemi uygulanarak ise yine aynı dönem aralığı için aynı kriterler dikkate alınarak ülkeler iki kümeye ayrıştırılmıştır. Böylelikle benzer ülkeler belirlenmiştir. İki yöntemden elde edilen bulguların birbiri ile uyumlu olup olmadığı incelenmiştir. Bu bağlamda birbirine sıralamada yakın olan ülkelerin aynı kümede yer alıp almadığı değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

In this research, Grey Relational Analysis (GRA) and Cluster Analysis Method were applied to the economic freedom index data of OECD (Economic Cooperation and Development Organization) countries. In the first part of this research, economic freedom index is mentioned. In the next part of the research, GRA method which is one of the Multi Criteria Decision Making (MCDM) methods is explained. In the application part, GRA method was applied to the economic freedom index data of 36 countries which are OECD countries between the years of 2015-2019 by considering 6 indices. Thus, it is aimed to rank the performance of the countries from the best to the worst. The MCDM methods are briefly mentioned and the steps and methods of application areas of GRA applied in the research are explained.

Keywords