TEKNOLOJİ VE YENİ MEDYANIN YAN ETKİLERİ: BLACK MIRROR TELEVİZYON FİLMLERİ ÜZERINDEN ELEŞTIREL BIR ANALİZ

Author:

Number of pages: 109-120
Year-Number: 2019-91

Abstract

2000’li yıllarla birlikte gündelik yaşam içerisine her gün biraz daha fazla giren teknolojik gelişmeler, internet kullanımı ve sosyal medya geleneksel iletişim biçimleri başta olmak üzere sosyal ve kültürel birçok yapıyı dönüştürmektedir. Özellikle son yıllarda insanların yaşadığı toplum ağ toplumu olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Yirmi yıldan kısa bir süre içerisinde çok hızlı bir biçimde gelişme gösteren ve etkisi dünya genelinde görülen ağ toplumu, insanlar tarafından da aynı hızda kabul görmektedir. İnsanlık tarihinin geneline bakıldığında bu durum aslında şaşırtıcı bir süreçtir, çünkü insanlık tarihindeki köklü toplumsal değişimeler ve kabuller sancılı ve gecikmeli bir biçimde gerçekleşmektedir. Toplumlar, içinde bulundukları yapıların değişimine karşı direnç gösterirler ve bu direnç toplumsal geçiş dönemlerini muğlaklaştırır. Fakat ağ toplumuna geçiş tarihteki diğer toplumsal geçiş dönemleriyle kıyaslanmayacak kadar hızlı bir biçimde hızlı gerçeklemiş ve neredeyse tüm toplumsal tabakalar tarafından coşkuyla kabul edilmiştir. Bu çalışmanın amacı bu denli hızlı kabul gören teknolojik sıçramanın ve sosyal medyanın handikaplarını Black Mirror (Kara Ayna) televizyon filmi üzerinden incelemektir.

Keywords

Abstract

Together with the 2000s, technological developments, Internet usage and social media which have entered a little more every day in daily life have transformed many social and cultural structures, especially traditional forms of communication. In recent years, the society in which people live called to be network society. The network society that has developed rapidly in less than twenty years and whose impact is seen worldwide is accepted by people at the same rate. In human history, this situation is a surprising process because the fundamental social changes and acceptances has taken place in a painful and delayed manner. Societies are resistant to the change of the structures in which they exist, and this resistance obscures the social transition periods. However, the transition to the network society has been fast and incomparably faster than the other social transition periods in history and has been accepted enthusiastically by almost all social stratum. The aim of this study is to examine the rapidly accepted technological leaps and the problems of social media through the television film called Black Mirror.

Keywords