GİYSİ TASARIMINA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

Author :  

Year-Number: 2018-83
Language : null
Konu : Tasarım
Number of pages: 539-551
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Giyim modasındaki gelişmelere baktığımızda son yıllarda giysi tasarımcılarının alışılmışın dışına çıkan, insanları şaşırtan, düşündüren, bunun yanı sıra farklı farklı ihtiyaçlara da cevap verebilen ürünler tasarladıkları görülmektedir. Teknolojik alanda yaşanan gelişmeler ile giyim alanında da gerek görsel anlamda gerekse gereklilikleri karşılamak amacıyla yeni yeni buluşlar giyim tasarımında yerini almaya başlamıştır. Günümüzde moda tasarımcıları etkili ve akılda kalabilir olmak için daha önce kimsenin düşünmediği yenilikleri tasarlayarak fark yaratma ihtiyacı duymakta, İşletmeler ise hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için ürünlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmek ve yenilemek zorundadır. Bu çalışma ile giysi tasarımında son yıllarda ortaya konan yenilikçi yaklaşımların, giysi tasarımını etkileyen teknolojik gelişmelerin neler olduğu, bunların giysi tasarımlarına nasıl ve ne şekilde yansıtılabildiği ve tüketicilerin bu ürünlere bakış açıları incelenerek ortaya koymak amaçlanmıştır. Gelişen teknoloji ile tasarlanan yenilikçi moda ürünlerinin giderek değer kazanması ve kullanımlarının giderek artması yaşantımızın köklü bir değişikliğe girdiğinin bir göstergesidir.

Keywords

Abstract

Regarding the process of clothing trends, it is seen that recently cloth designers have preferred products that can respond various meets as well as going beyond the ordinary, astonish people and make them think. With technological developments, new innovations have gained place in cloth designing either in visual sense or in sense of satisfying the necessities. To be influent and memorable, nowadays fashion designers are in need of making a difference by designing the innovations that haven’t come up to anybody. Enterprises, on the other hand, have to renovate and change their product and production methods over and over to survive (remain standing) rapidly changing competitive environment. It is inevitable that fashion is an innovative notion. It is seen that the notion of “design” and that of “innovation” have pretty similar meanings. However, in order to promote a presented design as innovative, it must have been formed with a creative idea, enhance the quality of living, avail, be commercialized and gain acceptance of the consumers by yielding more profit than before. By examining various aspects of the consumers about products, this study aims to reveal what the innovative approaches of cloth designing in last years and the technological developments affecting this field and how these approaches and developments are reflected on cloth designing. As method of research, literature review was preferred. With this theoretical way, a wide-ranging research included related domestic and foreign works besides published sources. That innovative fashion products designed with developing technology gain reputation and their usage have been gradually increasing indicate a radical change in our lives.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics