KOBİ’LERE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE KOBİ’LERİN STRATEJİK VE EYLEM PLANLARINA İLİŞKİN ANALİZ (2015-2018)

Author:

Year-Number: 2018-83
Number of pages: 597-607
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada ülke ekonomisinin payında iktisadi ve sosyal alanda olmak üzere çok önemli bir yere sahip olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kavramsal olarak tanımları ortaya konacaktır. KOBİ’lerin günümüzde birçok tanımı yapılmakla beraber uluslararası kurumlar tarafından yapılan tanımlarla birlikte Türkiye’de KOBİ kavramının tanımına değinilecektir. KOBİ’ler için oluşturulan kavramsal çerçeveyle beraber KOBİ’lerin ülke ekonomisine ne şekilde katkı sağladığı, avantajlar ve dezavantajlar temel alınarak iki önemli bölümde incelenecektir. Günümüzde KOBİ’lerin bu kadar çok ön plana çıkarılması, teorik olarak tanımları yapılmakla beraber KOBİ’lerin finansman erişim sorunları bir başka önemli başlık altında ışık tutulacaktır. Bu bilgiler ışığı altında makalenin son değindiği konu olarak KOBİ’lere yönelik stratejik ve eylem planlarının 2015 ve 2018 yılları arasında uygulanan adımlarına değinilerek, KOBİ’lere geniş bir perspektiften bakılmış olacaktır.

Keywords

Abstract

In this study,conceptional definition of SME’s which it has a vital share of countries economics in both finance side and social side will be touched on in the inception of the article. Therefore, in the light of the conceptional framework of SME’s, various definitions especially both internationalorganizations and in associations of Turkey, have been put forward in today. With regards to the SME’s conceptional framework, SME’s advantages and disadvantages will be looking for in two vital parts of article. In other title of article, being made theoritically definition of SME’s, in terms of the real Economy how SME’s encountered with financial problems will be touched upon further in the article. In the lights of these informations, last part of article about SME’s, the strategic and Project plans of the SME’s with in the period of 2015-2018 will be examined at the end of study.

Keywords