KOBİ’LERİN GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2018-83
Number of pages: 96-108
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

KOBİ’ler ülkelerin ekonomik gelişimleri ve sürdürülebilir büyümesi için esnek yapılı, her koşula uyum sağlayan, farklılıklara hızlı yanıtlarla geri dönen, etkin müşteri odaklı, istihdama katkı sağlayan, ülkenin mali yapısını iyileştiren önemli girişimlerdir. İş dünyasının temel ayağı, dinamizm unsuru olarak görülen girişimciler, devletlerin sosyolojik ve ekonomik önlemlerle iyileştirici tavırlar sergilemesi ile gelişimlerini sürdürürler. Bu çalışmanın amacı, Erzurum ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin girişimcilik ve inovasyon özelliklerini tespit etmektir. Bu amaçla, girişimci bireylerin kişiliklerinin girişimciliğe uygunluğu, hangi tip girişimci oldukları, girişimci kabiliyetleri ve girişimciliğin genel yapısı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra çalışmada Erzurum ilindeki KOBİ’lerin inovasyona yaklaşımı, uygunluğu, inovatif faaliyetin farkındalığı 404 KOBİ’ye anket uygulanarak tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen en önemli sonuç, girişimciler için finansal kaynak bulmada yaşanılan sıkıntılardır.

Keywords

Abstract

SMEs are important initiatives that are flexible for the economic development and sustainable growth of the countries, adapting to all conditions, returning quickly to the differences, the customer effectively, contributing to employment and improving the financial structure of the country. The main pillars of the business world, entrepreneurs who are seen as an element of dynamism, continue their development with the states exhibiting remedial attitudes with sociological and economic measures. The aim of this study is to identify the entrepreneurship and innovation characteristics of SMEs in Erzurum. For this purpose, the suitability of the personalities of entrepreneurial individuals to entrepreneurship, the types of entrepreneurs, the entrepreneurial abilities and the general structure of entrepreneurship have been determined. In addition, the approach of the SMEs in the province of Erzurum to the innovation, its suitability, the awareness of the innovative activity has been tried to be determined. The most important result in the study, is the difficulties experienced in finding financial resources for entrepreneurs.

Keywords