YEREL YÖNETİMLERİN ÇEVREYE DAYALI TURİZME KATKISINA TARİHÎ DEĞERLENDİRME: AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2018-81
Number of pages: 153-167
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kent yönetimi, belediyelerin sorumluluğuna ve kontrolüne bırakılmıştır. Sınırları dahilinde bulunan yaşam alanlarındaki yeşil alan ile peyzaj ihtiyaçlarını karşılayarak yaşanabilir bir çevre oluşturmayı, onu muhafaza etmeyi ve geliştirmeyi esas almaktadır. Yaşam kalitesi yüksek bir kent için faaliyet göstermektedir.1950 sonrasında, kırsal kesimden kentlere başlayan iç göç ile şehirli nüfus artmıştır. Şehirli nüfus Türkiye'de o zamana kadar pek hissedilmeyen bir takım ihtiyaçları ve problemleri ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte, tarih araştırmacısı iktisat ile çevreye hakim bir halde konuyu ele alarak yerel yönetimlerin kültürel hizmetlerini zenginleştiren bir görev üstlenebilir. Hızlı kentleşme, insan kaynaklı çevre kirliliğine ve doğal kaynakların tahribatına sebep oldu. Konuya tarih bilimi açısından yaklaşmak sağlıklı kentleşmeye, kentin sahiplenilmesine, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevrenin inşasına katkı sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

The urban administration is left to the responsibility and control of the municipalities. It aims to create a livable environment, protect and improve it by satisfying needs of the green space in living areas within its boundaries and the landscaping. It operates for a city with high quality of life.After 1950, the urban population started to increase with the internal migration from the rural areas to the cities. The urban population revealed a number of needs and problems that had not been felt in Turkey until then. During this procces, the historian can undertake a task that enriches the cultural services of local governments by taking into account this issue with full knowledge of economics and environment. It will contribute to the construction of a sustainable and livable environment, healthy urbanization, ownership of the city to approach the issue from the point of view of historical knowledge.

Keywords