TURİZM BÖLGELERİNDE HAVAYOLU ULAŞIMININ ÖNEMİNE BİR ÖRNEK: DALAMAN HAVALİMANI’NIN KURULUŞU VE YÖRE TURİZMİNE KATKISI (1965- 1990)

Author:

Year-Number: 2018-81
Number of pages: 253-270
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Muğla, Türkiye’de dış turizm aktivitelerinin ilk başladığı alanlardan biri olarak kabul edilebilir. Muğla, Yunan adalarına yakın konumdadır. Bu sayede Muğla 1960 yılından itibaren bu adalara gelen Avrupalı turistlerin kısa zamanlı ziyaret alanı durumuna gelmiştir. Turistlerin yöreye olan ilgisi hükümetin de dikkatinden kaçmamıştır. 1970 yılından itibaren iktidara gelen hükümetler, turizm alanlarının ulaşım imkanlarının geliştirilmesi için çalışmıştır. Dalaman Havalimanı da ulaşım ve turizm alanındaki çalışmalar neticesinde inşa edilmiştir. Ulaşım konusunda Yunan adalarına bağımlı olan Muğla turizmi, 1982 yılında Dalaman Havalimanı’nın hizmete girmesi ile ivme kazanmıştır. Yörede turizm, 1982- 1990 yılları arasında hızlı bir gelişme göstermiştir. Bunun soncunda 1980- 1990 yılları arasında Muğla’ya gelen yabancı turist sayısı %900’e varan oranda artmıştır. Bu makalede, Dalaman Havalimanı’nın kuruluşu ve yöre turizm hareketlerine etkisi değerlendirilmiştir. Çalışmanın oluşturulmasında Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Ankara Milli Kütüphane Arşivi, süreli yayınlar ve tetkik eserlerden yararlanılmıştır.

Keywords

Abstract

Muğla can be regarded as one of the first areas of Turkey’s foreign tourism activities started. Muğla is located close to Greek Islands. Thanks to this advantage it has become the site of daily visits of European tourists coming to this island after 1960s. Tourists interest in the region attracted the attention of governments. Governments have tried to improve transportation network that is necessary for tourism since 1970s. Dalaman Airport is also built as a result of studies on transportation and tourism. Muğla tourism was dependent on the Greek islands before 1982. With the introduction of Dalaman Airport has region tourism gained momentum. Muğla tourism had developed rapidly between 1982- 1990. As a result, the number of foreign tourists coming to Mugla from 1980 to 1990 increased by 900%. In this article, establishment of Dalaman Airport and its effects on region tourism movements evaluated. This article was prepared with the help of the Prime Minister’s Republic Archives, Ankara National Library Archives, newspapers and audited works.

Keywords