MODANIN SANATLA DANSI

Author:

Number of pages: 222-228
Year-Number: 2018-75

Abstract

Moda, tekili genel içinde eriten yapısıyla ‘taklit’ ile ilişkilenir. Taklit ise yaratının karşısında duran bir alanı işaretler ve bu yönüyle bir zıtlık oluşturur. Yaratı alanı, özgün, genel olandan uzak, var olanı benimsemeyen bir yapıya sahiptir. Taklit ise verili olanı özümseyen ve herkes gibi olma arzusunu tetikleyen bir yapıdadır. Bu nedenle taklit ve yaratı iki karşıt guruptur. Ancak birbirleri arasında görünmez bir ağ kurulması kurumlar aracılığıyla mümkün kılınmıştır. Sürekli olmayan bir uzlaşmalar alanı içinde ikisi arasında bir ilişki biçimi yaratılmıştır. Modayla derin ilişkiler kuran günümüz sanatı ise salt bu ilişki nedeniyle ‘taklit’le bağ kurar. Bu makale, sanatın dolayısıyla yaratı alanının, taklitle nasıl bir ilişki içinde olduğunu ve bunun nedenlerini tartışır.

Keywords

Abstract

Fashion is associated with imitation’ through the melting of the singular in general. Imitation marks an area that stands in front of creation and creates a contrast with this direction. The field of creation has a structure that is original, far from the general, not embracing the existing one. Imitation has a structure that assimilates the given and triggers desire to be like everyone. For this reason imitation and creation are two opposing groups. However, the establishment of an invisible network between each other is made possible through institutions. In the field of non-continuous negotiations, a relationship has been created between the two. Today's art, which has deep relationships with fashion, ties to ‘imitation’ only because of this relationship. This article discusses how the field of art is so intertwined with the cause of the art and why.

Keywords