ÖTEKİNE KARŞI DUYGUSAL MESAFE ÖLÇEĞİ

Author:

Year-Number: 2018-76
Number of pages: 24-42
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öteki, gruba ait olmayan, bir ya da birden fazla özelliği farklı olan bir bireydir. Grup kendini norm olarak görür ve bu normu karşılamayanları, herhangi bir şekilde “öteki” olarak yargılar. Ötekileşme ve ötekileştirme, hem bireysel hem de toplumsal açıdan olumsuz sonuçlar ortaya çıkarır. Bu çalışmanın amacı, toplumsal sınıf, yaşam tarzı, dini inanç, siyasi görüş, cinsel tercih gibi konularda, bireylerin birbirlerine uzaklıklarını ölçen bir araç geliştirmektir. Bu amaçla oluşturulan “Ötekine Karşı Duygusal Mesafe” Ölçeği iki boyutlu (x2/sd = 4.62; RMSEA = .10; CFI = .93; NNFI = .93; NFI = .92; SRMR = .11; α = .95, .94) ve dört boyutlu (x2/sd = 3.67; RMSEA = .012; CFI = .94; NNFI = .93; NFI = .90; SRMR = .09; α = .83, .87) yapısı ile yeterli geçerlik ve güvenirlik şartlarını taşımaktadır. Ayrıca ölçek, Evrensellik-Farklılık Ölçeği ile test edilmiş ve uyum geçerliğinin olduğu gözlenmiştir. Ötekine karşı duygusal mesafe ölçeği esnek yapısı ile özellikle sosyal psikoloji alanında, bireylerin inanç ve yaşam biçimi açısından birbirlerine karşı mesafelerini ölçmek amacıyla yapılacak araştırmalarda kullanılabilir.

Keywords

Abstract

The other, is a different person, who has one or more features not belonging to the group. The group considers itself as the norm and judges those, who do not meet this norm, as "the other" in any way. Othering (becoming other and making other) reveals negative consequences both in the public aspect and in the individual. The aim of this study is to develop a tool, that measures the distance between persons in terms of as social class, lifestyle, religious belief, political opinion, sexual orientation. Created for this purpose the "Emotional Distance Towards The Other" scale is valid and reliable with its two-dimensional (x2 / SD = 4.62; RMSEA = .10, CFI = .93; NNF U = .93; NF = .92; SRM = .11, α = .95,. 94) and four-dimensional (x2 / sd = 3.67; RMSEA = .012; CFI = .94; NNFI = .93; NFI = .90; SRMR = .09; α = .83, .87) structure. In addition, the scale was tested with the Universality-Difference Scale and a compatibility was observed. The scale of emotional distance towards the other with its flexibility, is to be used in researches, especially in the field of social psychology, to measure the distances between persons in terms of their beliefs and lifestyles.

Keywords