SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA ANLAYIŞI İLE DERİ TASARIMINDA ÜRÜN GELİŞTİRME

Author :  

Year-Number: 2018-74
Language : null
Konu : Moda Tasarımı, Deri Tasarımı,
Number of pages: 297-309
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yakın geçmişe kadar deri üretimini moda, fiyat, kalite, miktar ve zaman faktörleri belirlemekte iken, günümüzde üreticiler yoğun olarak ekolojik isteklerle karşı karşıya kalmışlardır. Çünkü doğal yaşamın ve çevrenin korunmasına yönelik hareketlerin 1980’li yıllarda dünya genelinde etkin olması ve medyanın da konuya ağırlık vermesiyle tüketicilerin çevre dostu ürünlere olan isteklerinde bir artış gözlenmiştir. Bunun sonucu olarak birçok ülkede tüketiciler gerek üretim aşamasında gerekse kullanım sırasında çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen malzeme ve yöntemlerle üretilen, atık durumuna geldiğinde yine çevreye zarar vermeden imha edilebilen ürünleri tercih etmeye başlamışlardır. Çevre bilincinin ve insan sağlığına verilen önem artışıyla birlikte ham derinin mamul haline getirilmesi sırasında kullanılan zararlı kimyasallara sınırlandırmalar getirilmeye başlanmıştır. Günümüzde moda sektörünün vazgeçilmezleri arasında yer alan deri ve deri ürünleri yenilikçi teknolojinin ilerlemesi ile kullanım alanlarını ve biçimlerini çeşitlendirmektedir. Deri üretiminde yenilikçi bir ürün olarak nitelendirilen ‘Wet-white deri” tabaklama işlemi sırasında toksik etkisi olan kimyasalların kullanılmayarak derinin doğal özellikleri korunmakta ve ürün geliştirmeye uygun bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. ‘Wet-White deri’, henüz çok da yaygın olmayan bir üretime sahip olmakla birlikte organik bir deri olma özelliği ile moda parçaları tasarlamayı kolaylaştıran yapıya sahip olması nedeniyle moda sektörü için yeni bir gösterim oluşturmaktadır. Bu çalışmada, “Wet-white deri” olarak adlandırılan derinin tasarım potansiyelini çeşitlendirmek ve yeni ürün geliştirmeye yönelik literatür, tasarım ve ürün çeşitliliği sunulması açıklanmaktadır.

Keywords

Abstract

Until recently, while leather production has been influenced by fashion, price, quality, quantity and time factors, today producers are faced with intense ecological desires. Because the movements to protect the natural life and the environment have been active throughout the world in the 1980s, and the media has been focusing on the subject, an increase in consumers' desire for environmentally friendly products has been observed. As a result, in many countries, consumers have begun to prefer products that are produced by materials and methods that do not harm the environment and human health and that can be destroyed without harming the environment when they reach the waste condition. Along with the increase in awareness of the environment and the importance given to human health, limitations have been introduced to the harmful chemicals used in the conversion of raw deep into the product. Leather and leather products, which are among the indispensable parts of the fashion industry today, diversify their usage areas and forms with the progress of innovative technology. The 'Wet-white leather', which is considered as an innovative product in leather production, seems to have a structure that is suitable for product development while protecting its deep natural properties without using chemicals which are toxic during tanning process. 'Wet-white leather' is a new impression for the fashion industry because it has a structure that facilitates designing fashion pieces with the feature of being an organic skin with a not yet common production. In this study, we describe the diversity of design potential of leather called "wet white leather" and the presentation of literature, design and product range for new product development.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics