SAFEVİ DEVLETİ’NİN Şİİ POLİTİKASINA KARŞI OSMANLI DEVLETİ VE ÖZBEK HANLIĞI’NIN ORTAK STRATEJİLERİNİN BİR DEĞERLENDİRMESİ

Author:

Year-Number: 2017-59
Number of pages: 457-464
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özbek Hanlığının kurulduğu andan itibaren Orta Asya’da kurulup siyasi ve askeri faaliyetlerine içerisine girmeye çalışırken, Anadolu’da da Osmanlı Devleti güç hâkimiyetini sürdürmekte idi. Aynı dönemde Türkistan ve Anadolu’da etkili olmaya çalışan Safevi Devleti de bulunmakta idi. Safevi Devleti’nin siyasi, kültürel ve özellikle dinsel alandaki faaliyetlerine karşı Osmanlı Devleti- Özbek Hanlığı işbirliği ortaya çıkmış bunun sonucunda ve iki devlet arasında siyasi, askeri ve dini alanlarda ilişkiler yaşanmıştır.

Keywords

Abstract

Since the establishment of the Uzbek Khanate in Central Asia and trying to engage in political and military activities, the Ottoman Empire continued to dominate power in Anatolia. At the same time there was Safavid State which was trying to be effective in Turkistan and Anatolia. As a result of the emergence of cooperation between the Ottoman State and the Uzbek Khanate against the political, cultural and especially religious activities of the Safavid State, relations between the two states have taken place in political, military and religious areas.

Keywords