İLK DÖNEM YENİ IRAK ŞİİRİNDE İNSANİ VE AHLAKİ DEĞERLER,
HUMAN AND MORAL VALUES IN THE FIRST STAGE OF MODERN IRAQI POETRY

Author:

Number of pages : 316-332

Abstract

Şiir, insani ve ahlaki değerleri kesin olarak zenginleştiren bir erdemdir. Eğer, şiir insandaki ilahi şuuru harekete geçirmezse ve aklı derin bir düşünceye itmezse güçsüz kalır. Şiirin insandaki samimi bir tecrübe olduğunu kabul ederek, Irak şiirinde yer alan insani ve ahlaki değerleri araştırmak amacıyla böyle bir çalışma yapıldı. Irak şiiri Arap şiirinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle araştırmamızda İlk Dönem Yeni Irak Şiiri’nde insani ve ahlaki değerleri ele aldık. Irak Edebiyatı’nda özellikle şiirde, sevgi, merhamet, adalet ve iyilikler gibi erdemlerin ele alındığı konulardan oluşan insani ve ahlaki değerler zengin bir şekilde bulunmaktadır. Irak şairlerinin şiirlerinde sosyal ve siyasi konuların ortaya çıktığı dönemde insani ve ahlaki değerlerde belirmiştir İyilik, mutluluk, gerçeklik, mükemmellik, güzellik, sanat gibi çeşitli konular Yeni Irak Şiiri’nde insani ve ahlaki değerler olarak ele alınmıştır. Maruf Abdulğani Er’Rusafi, Cemil Sıdgi Ez’Zehavi, Abdulmuhsin El’Kazımi, Muhammed Rıza Eş’Şebibi, Ali Eş’Şark,Ahmed Safi En’Necefi ve başka şairler de bu konuları ele alan şairler arasındadır.

Keywords

Abstract

Poetry is a virtue that enriches human and moral values precisely. The poem remains weak if the

Keywords