AŞVAGHOSHA VE ESERLERİNİN BUDDHİST EDEBİYATTAKİ YERİ

Author:

Year-Number: 2017-56
Number of pages: 411-424
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Aşvaghosha (M.S. 2. yüzyıl), Buddhist kültüre sağladığı katkılarla tanınan, Hintli Buddhist dram yazarıdır. Kuşan İmparatoru Kanişka’nın isteği üzerine toplanan Buddhist konseyde başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Buddhaçarita ve Saundarananda adlı dramlarıyla tanınır ve Buddhist dram sanatının ilk temsilcisi olarak gösterilir. Eserlerini Sanskrit dilinde kaleme almıştır. Hayatı hakkındaki bilgilerimiz ise oldukça sınırlıdır. Edebiyat tarihçileri Buddhist diğer birçok eseri kendisine atfeder. Buddhizm’in mezheplere ayrılarak Hindistan dışına yayılması, yaklaşık olarak onun yaşadığı döneme denk gelir. Buddhist gelenek ve öğretileri eserlerinde ustaca yansıtmış ve bu eserler başta Çince olmak üzere daha birçok dünya diline aktarılmıştır. Böylelikle Buddhist Asya’nın düşünce ve inanç birikiminin oluşmasında oldukça önemli bir paya sahip olmuştur.

Keywords

Abstract

Asvaghosha (A.D 2nd century), who is known for its contribution to the Buddhist culture is an Indian Buddhist dramatist. He assumed the post of vice president in the Buddhist council gathered at the request of Kanishka, the Emperor of Kushans. He is known for his dramas called Buddhacharita and Saundarananda and is shown as the first representative of the Buddhist dramatic art. He has written his works with Sanskrit language. Our knowledge related to his life is rather limited. Literary historians attribute many other Buddhist works to him. The separation of Buddhism into the sects and spreading out of India roughly correspond to his life period. The Buddhist tradition and teachings are masterfully reflected in his works, and these works are transferred to many other world languages, especially Chinese. Thus, he has a very important share in the formation of Buddhist Asian thought and belief.

Keywords