BELEDİYELERİN YÖNETİMİNDE KADIN YÖNETİCİLER

Author:

Number of pages: 397-410
Year-Number: 2017-56

Abstract

Türkiye’de yerel yönetimlerin seçilmiş organlarında kadın temsiliyetinin oldukça düşük olduğu bilinmektedir. Bu konuda süreç içerisinde yapılan çalışmalar anılan sorunlar hakkında önemli bilgiler verirken, genel olarak söz konusu çalışmalarda kadınların, gerek çalışma hayatına gerekse de siyasete katılmalarının önündeki “toplumsal cinsiyete” dayalı engellerin varlığında mutabık kalınmaktadır. Yerel yönetim birimlerinde seçilmişler arasında kadın sayısına bakıldığında bu oranın dünya geneline göre oldukça düşük bir seviyede olduğu anlaşılmaktadır. Bu hususta daha önce yerel yönetimlerin seçilmiş organlarında kadın temsiliyeti ile ilgili olarak çeşitli araştırmalar yapılmış olsa da söz konusu yerel birimlerin atanmış yöneticileri arasında kadının rolü ve sayısı irdelenmemiştir. Bu makalede de belediyelerin yönetiminde “kadının rolü” büyükşehir belediyelerinde görev yapan ve belediye başkanının atamaya yetkili olduğu yöneticiler özelinde bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu bağlamda otuz büyükşehir belediyesinden edinilen bilgiler çerçevesinde seçilmişlerle atanmış kadınların sayıları mukayese edilmiştir.

Keywords

Abstract

It is known that women’s representation in selected organs of local governments in Turkey is very low. The studies carried out in this process give important information about the mentioned problematic, actually it is generally agreed in the presence of the "social sex" obstacles in front of the participation of women in working life or in politics. When we look at the number of women elected among local government units, it is understood that this ratio is at a level which is quite low compared to the world. Although this subject has already undergone various researches on the representation of women in the elected bodies of local governments, the role and number of women among appointed managers of local units have not been examined. In this article, the role of women in the management of the municipalities was assessed in a special way by managers who work in the metropolitan municipalities and are authorized to appoint the mayor. As a result, the number of women elected in the framework of information obtained from thirty metropolitan municipalities has been compared.

Keywords